Flera åsikter om nytt tobaksdirektiv

STOCKHOLM EU-kommissionens förslag till skärpt tobaksförslag rör upp känslor. Det märks i remissvar och debatter. Särskilt om varningsbilder på paketen och smaktillsatser i snus.

Strax före jul så redovisade nye EU-kommissionären Tonio Borg förslaget till reviderat direktivet i unionen. Bland annat varningsbilder på minst 75 procent på tobakspaketen, ny märkning för att försvåra smuggling, snusförbudet kvar i unionen (Sverige har fortsatt undantag) och förbud för smaktillsatser.

700 000 människor dör i förtid i EU varje år på grund av tobak, cirka 6 500 i Sverige. Kommissionen vill förhindra att särskilt unga börjar röka.

Svenska regeringen och snusindustrins kampanj för att lyfta bort exportförbudet i övriga EU klingade ohörd. Men i remissvaren till socialdepartementet märks att snuslobbyn fortsatt arbeta hårt. När tiden gick ut sista februari hade inte bara Swedish Match och British American Tobacco reagerat och målar upp en katastrofbild, särskilt om förbud mot smaktillsatser förbjud.

Även Stockholms handelskammare vill häva exportförbudet för snus och Livsmedelsarbetarförbundet anser att smakämnen är bra och kan locka rökare till att hälsosammare tobaksbruk.

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting stöder tvärtom helhjärtat förslaget. Likaså Folkhälsoinstitutet som också vill att smaksatsförbud ska gälla andra produkter såsom cigarrer och vattenpipstobak och ha med krav på licensering från tillverkare till butik i nytt direktivet.

Tankesmedjan Tobaksfakta kritiserar i sitt remissvar svenska regeringen för att aktivt arbetar för att få bort EU:s exportförbud av snus och motverka förbud av smaktillsatser. “Det är hög tid att försvara folkhälsan och inte tobaksindustrins profiter“, anser man.

– Sverige har tyvärr blivit en bromskloss mot nytt skarpare tobaksdirektiv. Varför regeringen slåss för snuset kan jag bara gissa, kan det vara de nära en miljon snusarnas röster som man inte vill skrämma iväg till andra partier, säger Margareta Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, till Drugnews.

Flera remisssvar från organisationer vill gå längre med även helt neutrala paket, som i Australien, och exponeringsförbud i butikerna, som i Norge, och krav på fler rökfria miljöer.

– Men viktigt är att direktivet antas så snabbt som möjligt. Vi välkomnar förbudet mot smaktillsatser och vildeledande förpackningar, typ läppstift och “slimcigaretter“, och att varningsbilder införs och utgör minst 75 procent av ytan. De får inte designas för att locka fler unga att börja och hamna i tobaksberoende, säger Elin Ramfalk, generalsekretare i A Non smoking generation, till Drugnews.

Svenska regeringen välkomnar flera av förslagen till nytt tobaksdirektiv. Varningsbildernas utformning får dock inte krocka med varumärkesrätten och smaktillsatserna i snus bör Sverige själv få bestämma om.
– Vi önskar helst en enhetlig reglering av samtliga tobaksprodukter och att snus får säljas i hela EU, men får inte stöd av andra länder. Då bör det istället vara en nationell angelägenhet, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos ansvarig minister Maria Larsson (KD) på Socialdepartementet, till Drugnews.

Även riksdagens socialutskott har uttalat att snuset och dess tillsatser bör vara en nationell angelägenhet, då det är förbjudet i övriga EU.

“Tobak ska smaka tobak, inte döljas i vanilj, lakrits, bergamott etc“, enligt EU-kommissionen.
På en debatt i Europahuset i måndags om direktivet försökte Pierre Schellekens, chef för kommissionens representation i Sverige, beskriva hur en smaktestpanel är tänkt ska avgöra om ett snus är olagligt eller tillåts.
– När en dosa snus som smakar mer tillsats än snus som det blir otillåtet, det ska avgöras av en svensk panel, sade Schellekens, men ändrade sig sedan till att han “antar“ att det blir en svensk panel.

– Det finns inte en tobaksprodukt som inte är smaksatt. Därmed skulle alla bli förbjudna, enligt direktivförslaget, sade Henrik Jakobsson från Gotlandssnus på seminariet.

Snusvännen och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) tycker det är ologiskt att kommissionen vill stoppa snus som han ser som den minst hälsovådliga tobaksprodukten.
Kollegan Carl Schlyter (MP) vill inte att smaksatt ”godissnus” tillåts, men anser som flera svenska politiker att snus bör vara en nationell fråga.

• Drugnews: Skulle snus kunna rädda Europa från lungcancer och andra tobaksrelaterade problem?
– Absolut inte! Tobaksbolagen skulle istället plöja ner vinsterna i marknadsföring för att öka cigarettförsäljningen på andra kontinenter, svarar Schlyter.

Parlamentarikern Åsa Westlund (S) anser att alliansregeringen agerat klantigt och riskerar hela svenska undantaget om snus (inklusive få sälja det på hemmaplan) genom strida för att få bort exportförbudet i EU (del 2 av uppgörelsen).

• Irland har rivstartat sitt EU-ordförandeskap och vill försöka snabbt få nya direktivet i hamn. Frågan processas både i arbetsgrupper, EU-parlamentet och regeringsförhandlingar.
– Upplägget av vår förhandlingsstrategi är hemlig, men vi har folkhälsofokus och vill minska tobaksskadorna. Vi går inte tobaksindustrins ärenden, men snuset bör inte diskrimineras i jämförelse med andra rökfria produkter som tillåts i EU, säger Ulrik Lindgren på Socialdepartementet.

De folkhälsoförsvarare som kritiserar Sveriges hållning tycker han inte ser till helheten.
– Sverige är bäst på tobaksområdet – när det gäller prevalens, rökfria miljöer och minska rökning bland ungdomar. Även om vi inte når vårt folkhälsomål 2014, så ligger vi bäst till i Europa, resultat måste räknas, säger han.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser