Ökat drickande leder till mer rattfylla

OSLO/STOCKHOLM Det finns starkt samband mellan rattfylleri och totalkonsumtion av alkohol. Det visar en studie som analyserat data av alkoholförsäljning och rattfylleri i Norge och Sverige.

Studien visar starkt samband mellan trender i alkoholkonsumtion och omfattning av rattfylleri. Jämförelser gjordes mellan åren 1957 och 1989, en period när de båda länderna hade liknande lagstiftning om rattfylleri.

– En ökning av totalkonsumtionen med 1 procent ledde till en ökning i rattfylleri med 2 procent i Norge och 1,5 procent i Sverige, säger Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i en kommentar.

Tidigare undersökningar har visat tydliga samband mellan totalkonsumtion av alkohol och skador som exempelvis våld, självmord och olika slags sjuklighet och dödsfall.

– Denna studie förlänger skadelistan och visar att även rattfylleriets omfattning kan begränsas genom en restriktiv alkoholpolitik som håller tillbaka alkoholkonsumtionen, säger han.

Undersökningen har gjorts av Norström tillsammans med Ingeborg Rossow vid Statens institutt för rusmiddelsforskning i Norge.

• Forskningsartikeln “Population drinking and drink driving in Norway and Sweden: an analysis of historical data 1957–89“ publiceras nu i tidskriften Addiction.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Etiketter:

Annonser