Köpenhamn vill köpa hasch från USA

KÖPENHAMN Köpenhamns kommun presenterar på fredag förslag om försök med laglig haschförsäljning i huvudstaden. Möjligheten undersöks även att importera cannabis från Colorado och Washington som nyligen legaliserat drogen.

Det är tredje gången som Köpenhamns kommun lägger fram förslag om ett försök med tillåten försäljning av hasch. Hittills har regering och parlamentet avvisat tankarna.

Men ökad strid mellan ligor om narkotikamarknaden i staden med skottlossning har gjort att frågan åter kommer upp. Nu finns ett nytt förslag om att befintliga apotek eller 25-40 nya kontrollerade försäljningsställen öppnas där hasch säljs med myndigheternas godkännande.

– En legalisering kommer att leda till minskad kriminalitet och mindre pengar till gängen som lever gott på haschförsäljningen, säger socialborgarmästare Mikkel Warming från Enhetslistan till tidningen Information och The Copenhagen Post.

Han hävdar också, liksom överborgmästare Frank Jensen, att narkotika genom kontrollerad legalisering samtidigt skulle bli mindre tillgänglig och att unga i riskzonen skulle kunna fångas upp.

I förslaget till ett treårigt försök med legala haschbutiker i Köpenhamn, som sedan ska utvärderas före ett nationellt genomförande, så föreslås att kunderna måste ha fyllt 18 år och vara dansk medborgare för att undvika haschturism.
Det resoneras även om krav på sjukkassekort och legitimation som visar att kunden bor i Storköpenhamn, för att försvåra att andra danskar besöker haschbutikerna.

För att övertyga tvivlare, experter och makthavare, så anordnas på fredag en haschkonferens i Köpenhamns rådhus. Dit har även skånska politiker inbjudits som är emot försöket och varnar för att hela regionen kring Öresund skulle drabbas av ökade drogproblem.

Köpenhamns socialborgmästare Mikkel Warming anser att danskarna även kan lära av hur det går för Washington och Colorado, som från årsskiftet tillåter marijuana för nöjesbruk.

Han vill också undersöka möjligheterna om att importera cannabis från USA, då det skulle påskynda varorna till försöket i Köpenhamn.
– Om vi får tillstånd till ett treårigt försök gäller det att arbeta så snabbt och effektivt som möjligt. Därför tittar vi utomlands för import av cannabis. Ja, vi tittar på Colorado och Washington men också på Storbritannien där man har en statligt kontrollerad produktion av marijuana för medicinska ändamål, säger Mikkel Warming till The Copenhagen Post.

Han känner till att det förs en tvist om legaliseringen i delstaterna med federala nivån i USA och att det skulle bli rättsliga svårigheter att få exportera cannabis till Danmark. Till konferensen på fredag kommer även stadsåklagare Peter Holmes från Seattle, Washington. Socialborgmästaren tänker passa på tillfället att fråga honom “om sådana praktikaliteter“.

I en tidigare beräkning från 2009 om hur mycket cannabis som skulle behövas vid försök med legalförsäljning i danska huvudstaden nämndes 14 ton.

• Kritiker till att starta danska haschbutiker finns. Merete Nordentoft, professor i psykiatri vid Köpenhamns universitet, har i ett samråd förberett ett material inför konferensen. Hon varnar för att varje form av legalisering av cannabis kan ge skadeverkningar, särskilt för de mest utsatta, med sämre funktioner och riskökning för fler psykoser.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser