Unga fick inte träffa tobaksministern

STOCKHOLM I måndags överlämnade två ungdomar ett öppet brev från 31 organisationer till regeringen med uppmaning om att ta ansvar för folkhälsan och stödja EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv. Men ansvarig svensk minister var inte där och tog emot.

Istället för barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) så möttes Elin Ramfalk, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, och Sara Dinwiddie, förbundsordförande Smart Ungdom, av tre tjänstemän på Socialdepartementet.

De två ungdomarna ville överlämna brevet och belysa vikten av tobaksdirektivet ur ungas perspektiv. Särskilt då rökande bland svenska gymnasieelever inte minskar, enligt senare års enkäter.
– Vi är nöjda med mötet, men besvikna över att inte få träffa ansvarig minister som avtalat, säger Elin Ramfalk till Drugnews.

De två underströk vikten av att förslag om stora varningsbilder, en begränsning av förpackningsdesign och begränsning av smaktillsatser i tobak är viktiga för att skydda unga som målgrupp för tobaksbolagen.

Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, uppger att ministern inte hade tid att delta, men att det var ett missförstånd att en träff hade utlovats.
– Det beklagar vi. Ungdomarna representerar föreningar som vi ser som viktiga samarbetspartners. Men vi tog emot öppna brevet som ett underlag i förhandlingarna om direktivet, säger Lindgren till Drugnews.

Det enda han kunde lova de två besökarna var att regeringen stöder kommissionens förslag om obligatoriska varningsbilder och texter på 75 procent på tobaksförpackningar i EU. Men var förtegen om övriga förslag och hänvisar till att förhandlingar pågår. Vad gäller snus och smaktillsatser är det känt sedan tidigare att regering och kommissionen “inte är överens“.

• Brevet som överlämnades till regeringen har undertecknats av 31 organisationer och riksförbund, som uppmanar landets ledande politiker att ta ansvar för folkhälsan och försvara förslaget till nytt skärpt tobaksproduktdirektiv i EU.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser