Missbruksvårdspropp till riksdagen

STOCKHOLM Regeringen har äntligen sänt sin proposition för en bättre missbrukarvård till riksdagen. Men med få förslag, främst skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om att samarbeta.

Regeringen antog förslaget “God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården“ häromdagen efter att lagrådet godkänt det.
Propositionen läggs efter flera års utredande, remissprocess och ytterligare väntan.

Regeringen presenterade tidigare i år innehåll och överväganden (se Drugnews-artikel) och bemöttes med såväl kritik som förvåning. Var det allt?

Det är inte mycket av utredaren Gerhard Larssons många förslag som finns med – han föreslog bl a att hälso- sjukvården skulle få huvudansvar för missbruksvården, en särskild vårdgaranti för missbrukare, brukarinflytande och föra över tvångsvården till psykiatrin (skrota LVM-lagen). Och en genomgripande satsning på att lyfta ett länge nedprioriterat, bristande vårdområde.

Utredaren beräknade i sin omfattande analys att det finns uppåt en halv miljon personer med grava missbruksproblem i Sverige, (cirka 330 000 alkoholberoende, 29 500 tunga narkomaner, 65 000 läkemedelsberoende och 10 000 dopingmissbrukare). Men att bara en av fem missbrukare får hjälp, tillgänglighet till berondevård är mycket olika i landet och användning av mediciner i behandling för låg.

Nu blir det alltså nästan bara ett lagförslag om att införa en skyldighet för landsting och kommuner att samarbeta om personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. (Idag faller många med beroendeproblem och dubbeldiagnoser emellan stolarna.)
Detta för att bättre kunna tillgodose behovet av vård, stöd och behandling.

Brukarinflytande? Det nämns i regeringsförslaget att “om det är möjligt bör“ organisationer som företräder beroende och deras anhöriga ska ges möjlighet att lämna synpunkter på dessa överenskommelser. Men inget om vad som händer om kommuner och landsting inte kan samarbeta.

Regeringen uppger att man ska stötta genomförandet av nya samarbetsskyldigheten, som föreslås träda i kraft redan 1 juli i år. Och följa upp överenskommelserna med “fokus på tillgänglighet, samordning och kvalitet i insatser“.
Regeringen efterlyser mer uppföljning och statistik för att se hur insatserna fungerar, mer tillsyn och kvalitetskrav på behandlingsenheter.

Även säkra tillgång på specialiserad behandling, såsom läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, i alla landsting nämns, men har uppdragit till Socialstyrelsen att först granska varför det inte fungerar överallt.

• Omtvistade regeringsproppen ska behandlas i riksdagens socialutskott inom kort. En manifestation på Sergels torg mot det urvattnade förslaget och för en bättre missbrukarvård håller samtidigt på att organiseras till 10 april.

• Fotnot: Proposititionen “God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården” (2012/13:77), (pdf-fil, 102 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser