Fler unga kristna väljer vin

ÖREBRO Aktivt unga kristna dricker mindre alkohol än andra jämnåriga. Men många har blivit mer liberala än tidigare och i flera församlingar är alkohol en känslig “ickefråga“, visar en stor enkät om unga kristnas alkoholvanor.

Kristna nykterhetsrörelsen Blå Bandet har låtit en forskare på Uppsala universitet undersöka hur alkoholnormen i samhället påverkar unga kristnas attityder och vanor. Traditionellt har kyrkan och särskilt frikyrkorna varit en frizon med mer nyktert levnadsätt.

Totalt 615 personer i åldrarna 16-25 år har besvarat enkäten. Bara en tredjedel var helnykterister, medan flertalet anser sig dricka måttligt. Det framgår att 18 procent av de kristna pojkarna och 9 procent av flickorna dricker sig berusade flera gånger i månaden.

Tre av fyra tillfrågade anser det viktigt att kristna miljöer är alkoholfria. Men 65 procent tycker det är okey att efter mötet ta ett glas öl eller vin på stan.

Enkäten visar att religiöst engagemang har betydelse för förhållandet till alkohol. Men också att alkoholkonsumtion ökar med åldern och att de som flyttat hemifrån dricker mer. De med föräldrar som inte dricker, dricker själva mindre än andra.

En studie har också gjorts i Norge med cirka 1 100 unga aktiva kristna som visar liknande resultat.

Samtidigt med en alkoholliberalare förskjutning i flera församlingar, så har flera före detta missbrukare sökt sig till dit och ser gemenskapen som en trygg zon.

– Det kan då bli en kulturkrock. Vi vill inte dela ut pekpinnar om alkohol, utan inbjuda till samtal. Alkoholfrågan är stor och viktig, inte minst för våra barn och ungdomar, och får inte vara en “icke-fråga“, en het potatis, som församlingar och ledare inte vågar ta i, säger Lotta Johansson, projektledare på Blå Bandet, till Drugnews.

När hon växte upp som ung kristen var det “i princip ingen som drack alkohol“ av vännerna. Idag vet hon att det ser annorlunda ut.

• Studien “Från vatten till vin – kristna ungdomars förhållande till alkohol“ presenterades i Örebro nyligen av forskaren Anders Sjöborg föreståndare på Uppsala universitets avdelning för religion och samhälle.

Etiketter:

Annonser