Knarkhundar ska ignorera marijuana

SEATTLE Som en följd av att amerikanska delstaten Washington legaliserat cannabis uppmanas nu polisen där börja träna narkotikahundarna att strunta i att söka efter marijuana.

I november i fjol röstade en majoritet av invånarna i Washington och Colorado för att tillåta rekreationsanvändande av marijuana, cirka 30 gram är också tillåtet att inneha. Resultatet av folkomröstningarna innebär flera ändrade rutiner för rättsväsendet.

Washington State Criminal Justice Training Commission, som bestämmer över bland annat narkotikahundarnas schema för utbildning, har nu tagit bort marijuana ur registret för sökbara substanser.

Nu råder också åklagarföreningen i delstaten polisen att ändra sina rutiner angående misstankar om narkotikabrott. Narkotikahundarnas markeringar för marijuana är inte längre grund för visiteringar och husrannsakan.

Polisen behöver annan bevisning innan de hundar som nu är i tjänst har pensionerats, rapporterar AP som hänvisar till Komo-TV.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser