Kokainbegär botat med laser

SAN FRANCISCO Kokainbegär har behandlats framgångsrikt genom laserstimulering av drogberoende råttors hjärnor. Nu förbereder forskarna kliniska försök med elektromagnetisk strålning på människor.

Det är i tidskriften Nature som forskare vid University of California San Francisco beskriver den “revolutionerande“ upptäckten.

Forskarna har i försök på kokainberoende råttor med laser stimulerat ljuskänsliga proteiner i nervceller i främre delen av deras pannlob (prefrontala cortex), som har avgörande betydelse för drogberoende. När cellerna ljusstimulerades så försvann beroendet, omvänt kunde även begär för droger triggas igång hos “normala råttor“.

Genom att kunna aktivera respektive stänga av nervceller i denna del av hjärnan kunde alltså forskarna påverka drogberoende, i detta hjärnområde som även viktigt för förmågan att fatta viktiga beslut.

Behandling av råttorna blev möjlig genom att med genteknik föra in ljuskänsliga proteiner i hjärnbarkens celler. Nu planeras försök även på människor, men inte med laser, utan med elektromagnetisk strålning (TMS-teknik), som redan används vid behandling av depressioner.

I kommande försök planerar de forskarna i USA att stimulera aktiviteten i pannloben på svårt kokainberoende personer några gånger i veckan.

Svenska beroendeforskare tycker upptäckten är “revolutionerande“
– Möjligheten att kunna starta detta system igen hos missbrukare och ge dem möjligheten att bryta sig ur det tvångsmässiga beteendet och sitt beroende är en mycket lockande tanke, säger Annika Thorsell, universitetslektor i experimentell psykiatri vid Linköpings universitet, till Svenska Dagbladet.

• Fotnot: Artikeln i Nature 3 april, “Rescuing cocaine-induced prefrontal cortex hypoactivity prevents compulsive cocaine seeking“.

Etiketter:

Annonser