IOGT-NTO: stoppa alkoholreklam-tv

STOCKHOLM Gå vidare till EU-kommissionen och inled åtgärder mot de tv-kanaler som från Storbritannien sänder alkoholreklam till Sverige. Det uppmanas Myndigheten för radio och tv att göra av IOGT-NTO.

Tv-bolagen kringgår det svenska förbudet mot alkoholreklam i tv-sändningar genom att sända via London, där reglerna är mer liberala. Det handlar om mycket pengar för branschen. Ifjol satsades 928 miljoner kronor på alkoholreklam i Sverige, varav tv-reklam stod för 412 miljoner (44 proc.).

Nykterhetsorganisationen anmälde för två år sedan TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 till Granskningsnämnden och Konsumentverket och ville få prövat om tv-kanalerna kan tvingas följa de svenska striktare reglerna. Något är möjligt enligt EU:s AV-direktiv (om audiovisuella medietjänster).

Myndigheten för radio och tv (som sköter Granskningsnämnden) beslutade i november att begära att sin brittiska motsvarighet, OfCom, stoppar tv-kanalernas reklamsändningar. Men OfComs uppmaning var inte särskilt starkt: “…ni är inte tvingade att följa svenska regler, men ni kan välja att göra det frivilligt.“
De aktuella tv-företagen har svarat att de struntar i uppmaningen.

Nu har alltså första vägen prövats i denna process som kan bli mycket lång. IOGT-NTO uppmanar därför i ett lång yttrande MRTV att gå vidare.
Men kommer svenska myndigheten att gå vidare till EU-kommissionen och hota tv-bolagen med rättsliga åtgärder, exempelvis avgifter om de fortsätter med sändning av alkoholreklam till Sverige?

– Det är något vi måste fundera noga över. Det krävs att flera kriterier är uppfyllda, bland annat att åtgärderna är proportionella och kunna visa att tv-företagen etablerat sig i utomlands i syfte att kringgå de svenska striktare reglerna, säger Anna Dingertz, jurist på Myndigheten för radio och alkohol, till Drugnews.
En gammal intervju i tv-dokumentären om affärsmannen och TV3-grundaren Jan Stenbeck kan bli viktig (där en chef säger att flytten till London gjordes av reklamskäl).

Visar det sig att AV-direktivet ändå inte räcker till – inte klarar tekniska utvecklingen, så som tänkt av medlemsstaterna – så återstår kanske en politisk omprövning.

Vid en konferens i fredags om alkoholreklam, arrangerat av IOGT-NTO och Actis, uppmanades Sverige att gå vidare i EU med ärendet av internationell reklamexpert, nätverket Eurocare, andra föreningsrepresentanter och politiker.
Riksdagsman Henrik Ripa (M) tyckte att Sverige bör överväga sända tv-reklam till Storbritannien med innehåll som är förbjudet där, exempel för kondomer.

Etiketter:

Annonser