Riksdagsdebatt om missbrukvården

STOCKHOLM Just nu pågår riksdagsdebatt om bättre missbrukarvården och regeringens förslag på området. Beslut väntas senare i eftermiddag.

Regeringen föreslår i en proposition att landsting och kommuner måste samarbeta i frågor om människor som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopingmedel.

Detta för att myndigheterna bättre ska tillgodose dessa människors behov av vård, stöd och behandling.

Lagändringen är tänkt att börja gälla 1 juli.

Men de flesta av regeringens utredare Gerhard Larssons 70-tal förslag har lagts åt sidan. I debatten vill oppositionen att frågor om vårdgaranti, huvudmän och starkare ställning för individen bättre bör tillgodoses.

– Varför tillsatte regeringen en utredning när man inte tar hand om resultatet, undrade Vänsterpartiets Eva Olofsson.
Hon vill bland annat se fler sprutbyten, utbyggd substitutionsbehandling i landet och att Maria Ungdom blir nationellt kompetenscentrum.

Miljöpartiet efterlyser vårdgaranti för missbrukare och att sjukvården bör vara huvudman för beroendevården.
– Regeringen bör återkomma med förslag om hur individer med beroendeproblem bättre ska få stöd och hjälp, sade Magnus Ehrencrona (Mp).

Socialdemokraterna undrar om det här regeringsförslaget är allt som blev av den omfattande utredningen eller om det kommer fler. Vi saknar ett helhetsgrepp, sade Christer Engelhardt.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) bemötte kritiken:
– Er beskrivning idag är en överdriven eländeskatalog. Visst finns brister, det medges, men mycket har också blivit bättre. Fler förslag drivs också via ANDT-strategin, sade hon.

• Debatten fortsätter, följ via webb-tv.
Vid 16-tiden väntas beslut om regeringens proposition “God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården“.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser