Magert missbruksförslag antaget

STOCKHOLM Från 1 juli blir det lag om att landsting och kommuner måste komma överens och samarbeta på missbruksområdet. Regeringsförslaget antogs av riksdagen efter en debatt i onsdags. Det räcker inte, enligt kritiker.

Det är hittills enda politiska resultatet efter utredaren Gerhard Larssons omfattande genomlysning av den svenska beroendevården. Jo, brukarorganisationer ska också få möjlighet att lämna synpunkter.

Oppositionen tycker inte det räcker, och lade ner sina röster vid voteringen om förslaget. Miljöpartiet hade lagt motion att huvudmannaskapet bör flyttas över till hälso- och sjukvården och röstade för det.

– Dagens beslut räcker inte för att ta itu med de brister som finns på missbruksområdet. Det är ingen bra dag för personer med beroendeproblem, sade Magnus Ehrencrona, MP:s talesman i missbruksfrågor, efteråt till Drugnews.

Även de andra oppositionspartierna hade lagt motioner och reservationer, men som avslogs. Det handlade om såväl vårdgaranti inom viss tid för personer som söker hjälp, gott bemötande, som bättre statistik, slopade spärregler och fler sprutbyten (V+S) och drogtester i skolan (SD).

Socialdemokraternas Christer Engelhardt undrade om fler regeringsförslag kommer eller var detta det enda? Utredaren hade ju lagt 70-tal förslag för att lyfta kvalitet och tillgänglighet i missbruksvården. Uppåt en halv miljon svenskar har idag beroendeproblem, men bara en av fem upptäcks, flera hamnar mellan stolarna och vården är ojämn i landet.

Engelhardt undrade om nya samarbetslagen för kommuner och landsting inom beroendevården följs upp med ett belönings- och sanktionssystem för hur de sköter sig. Men några morötter och piskor verkar det inte bli.

Ansvariga statsrådet Maria Larsson (KD) tyckte oppositionen kom med en “överdriven eländeskatalog“. Att mycket blivit ändå bättre senaste åren i beroendevården, exempelvis genom SKL:s projekt Kunskap till praktik.

Någon särskild vårdgaranti tycker hon inte behövs för de med missbruk.
– Vårdgarantin är i praktiken redan genomförd för gruppen. 75 procent av kommunerna och 80 procent av beroendemottagningar kan idag redan inom en vecka inleda insatser, enligt Larsson.

Christer Engelhardt (S) påminde om att över 10 000 personer skrivit på ett upprop för en bättre missbruksvård och rejäla satsningar, som lämnades till socialutskottet på riksdagstrappan 10 april.
– Vi är inte ensamma om att vara besvikna över att regeringen proposition är så ofullständig och inte mer konkret, sade han.

Besvikelse märks även när Drugnews talar med en av initiativtagarna bakom uppropet, journalisten och före detta narkomanen Bruce Clarke, efter riksdagens omröstning.
– Även om resultatet var väntat, så hade jag kanske hoppats att någon allianspolitiker tog ansvar och ville mer. Missbruket berör många, men är ofta en ickefråga för politiker. Sorgligt, sade han.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser