Snussmugglare fällda i hovrätten

STOCKHOLM Svea hovrätt fäller den man och kvinna i Stockholmstrakten som sålt elva ton snus via internet till köpare i andra EU-länder. De döms för grov smuggling till villkorliga domar och dagsböter. Paret hade friats i tingsrätten.

Kvinnan och mannen ska betala 6 000 kronor respektive 15 600 kronor i böter. Dessutom ska deras aktiebolag, som håller på att upplösas, betala drygt 1,5 miljoner för brott i näringsverksamhet och nära 1,2 miljoner till staten.

Summan motsvarar det värde som deras brottsliga snusförsäljning gett i utbyte, rapporterar Tobaksfakta om tisdagens hovrättsdom.

Paret hade augusti 2008 till februari 2011 sålt snus via en nätbutik och levererat tobaken med postpaket till köpare i EU. Men verksamheten stred mot EU-förbud om utförsel av snus, unionen har bara gett undantag i Sverige från säljförbudet.

Stockholms tingsrätt ansåg att paret inte haft tillräcklig kännedom om innebörden av exportförbudet (“rättsvillfarelse“) och friade därför. De hade bl a haft rådgivande samtal med Swedish Match och uppgav att de trodde verksamheten var laglig.

Men hovrätten gör alltså en annan bedömning och menar att paret borde insett att snusutförseln var olaglig. Åklagaren hade även åberopat mejlkontakter som de åtalade haft om hur kringgå utförselförbudet.

Eftersom försäljningen varit omfattande och systematisk anses brottet grovt, resonerar hovrätten som därmed gick på åklagarens linje. Utom på hans krav om att paret även borde dömas till samhällstjänst.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser