Fotoalbum visar påträngande tobak

STOCKHOLM Temat för Tobaksfria dagen i år är att skydda unga och stoppa marknadsföringen. Svenska riksdagspolitiker får en fotobok med bilder av påträngande marknadsföring för tobak. “Det är dags att införa exponeringsförbud i butikerna“, säger Elin Ramfalk på A Non Smoking Generation till Drugnews.

I riksdagens café har en utställning om tobaksreklam och marknadsföring ställts ut av Tobaksfakta och där Non Smoking Generation överräckte fotoalbum till riksdagsledamöter.

– Det är dags för regeringen att ta barn och ungas hälsa på allvar och införa ett förbud mot exponering av tobaksprodukter i handeln. Erfarenheterna visar att det fungerar. Färre ungdomar börjar använda tobak och de som försöker sluta röka eller snusa blir inte frestade att köpa, säger generalsekretare Elin Ramfalk.

Nära 200 bilder har organisationen på kort tid fått in från allmänheten via Instagram med hashtaggen #jagärinteblind. Exempel på all tobaksreklam som smygs in här och där, inte minst i butiker som unga möter varje gång de besöker en kiosk eller matbutik. Själva förpackningen har blivit en viktig reklamplats för tobaksindustrin.

Nu har bilderna samlats in och delges till politiker och opinionsbildare i samband med tobaksfria dagen 31 maj.
Riksdagsledamöterna Johan Pehrson (Fp) och Ardalan Shekarabi (S) var några som tog emot albumen.
– Jag hoppas att fler folkvalda engagerar sig i arbetet för en rökfri generation och tar till sig av det budskap som förs fram i dag, sade Ardalan Shekarabi.

A Non Smoking Generation menar att tobakslagen inte fungerar mot smygreklamen vid försäljningsställena och efterlyser att cigaretter och snus placeras under disk eller täckta skåp. För att inte barn ska exponeras och försvåra för personer som försöker sluta med tobak.

Flera riksdagsledamöter har återkommande motionerat för ett exponeringsförbud, även Axfoods koncernchef vill placera tobak under disk. Men regeringen har undvikit frågan.
– Det finns tyvärr ett ointresse hos regeringen. Ändå har flera länder framgångsrikt infört exponeringsförbud, säger Elin Ramfalk.

Bland andra Island, Thailand, Irland, Finland, Kanada, England och Norge har lagt tobak under disk. Förbud mot marknadsföring är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska tobaksanvändning, länder som infört det har minskat konsumtionen i snitt 7 procent, enligt WHO.

Runt världen exponeras 78 procent av unga 13-15 år regelbundet för någon form av reklam, marknadsföring och sponsring för tobak. De flesta tobaksanvändare inleder sitt dödliga beroende före 20 års ålder.
– Regeringar måste ha som topp-prioritet att stoppa tobaksindustrins skamlösa manipulation av ungdomar och kvinnor, för att särskilt rekrytera nästa generation nikotinberoende, säger WHO:s chef Margaret Chan.

• Läs även Elin Ramfalks svar i DN-debatt till handlare i Nätverket Butiker som oroas över att hårdare regler ökar smuggeltobak och tvingar seriösa servicebutiker stänga.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser