Nätdroger flödar i Storbritannien

LONDON Storbritannien har tappat kontrollen över nya droger, över 200 psykoaktiva substanser flödar nu utanför gällande regelverk. En ny kommitté ska analysera situationen och föreslå hur man snabbare kan narkotikaklassa dem.

Professor Les Iversen, ordförande för regeringens rådgivande organ i missbruksfrågor, Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), varnar för att landet håller på att svämmas över av nya droger och att man inte hinner med att utreda och klassificera dem.

– Bland de mest farliga drogerna finns flera syntetiska LSD-liknande substanser som designats för att kringgå redan förbjudna droger. De är potenta i mycket små doser och risken för överdos är väldigt hög, säger professor Les Iversen till Daily Mail.
Nya ämnen tas fram i Asien ena veckan och sänds iväg nästa hit för att konsumtion utan några säkerhetsdata medföljer. “För mig är det en skrämmande situation“, fortsätter Iversen.

ACMD, som ger råd till regeringen om skadliga effekter av droger och hur de ska klassificeras, menar att nätdrogerna måste högprioriteras. En särskild expertkommitté som bildats ska ta tag i vågen av nya kemiska sammansättningar så att de snabbare analyseras och förbjuds.

– Förr eller senare kommer någon av dessa droger att drabba oss hårt och då får vi skylla oss själva att vi inte gjorde något. De är inte några ofarliga partydroger, utan kemiska sammansättningar som är potentiellt mycket farliga, säger han.

De första substanserna som ska granskas är några LSD-liknande droger samt ett nytt amfetaminliknande preparat som kallas Benzo Fury.

Förra året registrerades ett 70-tal nya psykoaktiva ämnen av EU:s drogcenter, man räknar med att ungefär lika många hittas i år. På listan finns hundratals listade substanser. Men Storbritannien ligger långt efter, det finns drygt 200 olika substanser som ännu inte klassats.

Problemet enligt Les Iversen är att ta reda på hur många av dessa faktiskt finns tillgängliga i Storbritannien och hur farliga de är.
– Detta är svårt eftersom vi omöjligtvis kan klassa samtliga i en gemensam klassning, så tillvida vi inte kan komma överens med regeringen om ett smart sätt att reglera dem, säger Iversen.

Redan idag finns brittiska regler som kan förbjuda nya droger på ett par veckor, men bestämmelsen har bara använts en gång och då gäller det bara försäljning av drogen. Innehav är fortfarande lagligt.

En undersökning genomförd bland ungdomar i åldern 14 – 18 år, genomförd av Angelus Foundation, visade att hela två tredje delar av de unga tror att nätdroger är ofarliga och kul att använda. Detta trots att många uppmärksammade dödsfall har kunnat knytas till drogerna.

I Sverige får tull och polis numer omhänderta ännu inte narkotikaklassade droger och efter beslut även förstöra dem. För närvarande har Folkhälsoinstitutet, som undersöker farlighet och klassningsbehov, ett 40-tal substanser under utredning.

Etiketter:

Annonser