Inget mutåtal mot John Dalli

VALLETTA Polisen på Malta meddelar att det inte finns någon grund att åtala John Dalli för mutbrott. Han tvingades avgå i höstas som EU:s hälsokommissionär efter anklagelser om att han känt till mutförsök för att ändra unionens snuspolitik.

Antikorruptionsbyrån Olaf menade i en rapport att det fanns indicier på att Dalli vetat om att en maltesisk bekant påståtts försökt förmå Swedish Match att betala honom för att utnyttja sina kontakter att EU skulle lyfta snusförbudet i det nya tobaksdirektivet.

EU-kommissionens ordförande José Barroso uppmanade Dalli att genast avgå som kommissionär.
Dalli har hela tiden nekat till vetskap om saken och Olaf har kritiserats för ringa bevis och att använt olagliga metoder under sin utredning.

Maltas högste polischef Peter Paul Zammit meddelade i måndags att det inte finns skäl att åtala Dalli för mutbrott. Men EU-kommissionen står fast vid att det var rätt att uppmana honom sluta eftersom hans politiska position inte var “hållbar“, rapporterar Malta Today.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser