Ex-kommissionär Dalli till Almedalen

VISBY Förre EU:s hälsokommissionär John Dalli, som tvingades avgå efter lobbying och mutrykten spritts, kommer till politikerveckan i Almedalen och berättar om sina erfarenheter. Han är inbjuden av tankesmedjan Tobaksfakta.

– Vi är övertygade om att seminariet med John Dalli kommer att vara intressant på många sätt. Hans berättelse kan ge oss inblickar inte bara i arbetet med det viktiga tobaksproduktdirektivet utan också i lobbyismens omfattning och effekter i Europasamarbetet, säger Tobaksfaktas generalsekreterare Ewy Thörnqvist i en kommentar.

Maltesaren Dalli anklagades ifjol för känt till att en bekant erbjudit Swedish Match mot betalning utnyttja sina kontakter med hälsokommissionären för att lätta på snusförbudet.

EU:s antikorruptionsbyrå Olaf gjorde en granskning och kommissionen krävde att Dalli direkt skulle avgå. Vilket han gjorde i oktober, men nekade till inblandning och kännedom om något mutförsök. Någon dag senare utsattes några tobakskritiska organisationer för ett mystiskt inbrott i Bryssel och det talades om ett “Tobacco-Gate“.

Allt detta inträffade i ett känsligt läge inför EU:s nya tobaksproduktdirektiv, som ändå lades fram i december av Dallis efterträdare Tonio Borg.

I veckan uppgav dock Maltas polis att det inte finns någon grund för att åtala John Dalli för mutbrott.

• Seminariet med John Dalli arrangeras 2 juli 10-11:30 på Strand Hotell i Visby.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser