Regeringen emot EU:s tobaksvarning

BRYSSEL Svenska regeringen ger upp försöken häva exportförbudet av svenskt snus till andra EU-länder. Men vill inte ha större varningstexter på tobakspaket, som föreslås i nya tobaksdirektivet.

I torsdags träffade Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister med ansvar även för tobaksfrågor, EU:s hälsokommissionär Tonio Borg i Bryssel.

Han lade i december fram kommissionens förslag till nytt skärpt tobaksdirektiv i EU. Svenska regeringen fick trots intensiv lobbying och uppvaktning inget gehör för
att ta bort sälj- och exportförbudet för snus i övriga unionen.

Något som regeringen tillsammans med Swedish Match anser är diskriminerande och ickeproportionellt, då andra rökfria tobaksorter får säljas i EU.

Nu inriktar sig istället regeringen på att snusreglerna i Sverige inte ska stramas upp och behålla det svenska undantaget. EU-kommissionen föreslår bland annat att smaktillsatser och innehåll i snus ses över och begränsas.

– Läget är mycket osäkert, sade Maria Larsson (KD), till TT inför mötet på torsdag. I exportfrågan har vi inte möjlighet att nå framgång.
Även Sveriges möjlighet att ha egna regler på hemmaplan verkar nu osäkert. Därför åker hon ner till Bryssel en gång till.

Även andra förslag i tobaksproduktdirektivet oroar svenska regeringen. Exempelvis att varningstexter och bilder ska täcka 75 procent av cigarettpaketens fram- och baksidor i hela EU och ingen reklam utom logotype på resten. Regeringen menar att det strider mot tryckfrihetsförordningen och vill gå med på högst 50 procent av ytan, enligt Ekot som läst ett dokument till riksdagens EU-nämnd.

En regeringskälla bekräftar för Drugnews att Maria Larsson avsåg ta upp även frågan om hälsovarningarnas utformning under mötet med hälsokommissionär Borg i torsdags. EU:s hälsoministrar ska under på midsommarafton diskutera tobaksdirektivet, därefter väntar förhandlingar med parlamentet.

• Flera kritiker anser att Sverige tagit av ledartröjan i folkhälsoarbete i tobaksfrågan och numer främst vill skydda industrins möjlighet att sälja de hälsoskadliga produkterna.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser