Tobaksstriden i Luxemburg

LUXEMBURG Våtsnusets framtid och varningstexters storlek på tobaksförpackningar är något som på midsommarafton diskuteras på EU:s ministerråd i Luxemburg.

Där har EU-ländernas hälsoministrar samlats för överläggningar kring förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv.
– Det blir en väldigt avgörande dag i dag, sade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), som sköter tobaksförhandlingarna för regeringens del, när hon kom till mötet i Kirchberg i Luxemburg, till TT.

EU-kommissionen har sagt nej till att säljförbudet för svenskt snus tas bort i övriga unionen, men vill ändå reglera de smaksättningar som får användas. Man är kritisk till att dölja tobakssmaken med olika tillsatser – exempelvis för att locka flera unga och kvinnor att börja snusa.

Svenska regeringen som ställt upp för tobaksbolaget Swedish Match har nu gett upp försöken att häva exportförbudet, men vill att det skrivs in i direktivet att Sverige får bestämma över innehåll och smak som säljs här.

– Vi har föreslagit en enda undantagsparagraf där man kan skriva in allt det här som vi skulle vilja ha undantaget. Om huruvida det lyckas, det vet vi inte i dagsläget. Men det är det absolut smidigaste sättet att hantera det på, enligt vårt synsätt, säger Maria Larsson.

Vid sidan om snusets innehåll finns även oenighet om mentholcigaretter och varningstexter/bilders storlek på paketen. EU-kommissionen vill ha 75 procents varningar på fram och baksida, men Sverige menar att det krockar med tryckfrihetsförordningen vad gäller logotype etc. Ett kompromissförslag är att vänta.

Om ministerrådet når en överenskommelse i midsommar så följer förhandlingar om tobaksdirektivet med EU-parlamentet i höst innan beslut kan fattas. Målet är att nå skarpare direktiv för försvara folkhälsa, minska tobakskonsumtion och marknadsföring.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser