“Svenska snuset räddat“

LUXEMBURG Sverige kan fortsätta bestämma om snusets innehåll även i framtiden. Det beslutade EU:s ministerråd i fredags. Ansvarig minister Maria Larsson är mycket nöjd efter mötet i Luxemburg. /Skärpt tobaksdirektiv antogs.

– Vi har faktiskt räddat snuset, för att själva få bestämma om innehåll, produktreglering, ingredienser, karaktäristiska smaker, och även natriumkarbonatet, säger Maria Larsson (KD) till Ekot och TT.

Inför dagens förhandlingar om ett nytt tobaksdirektiv i unionen hade snustillverkare varnat för att svenska våtsnusets framtid stod på spel. Svenska regeringen och Swedish Match misslyckades med att få bort export- och säljförbud av snus i unionen.

Sverige fick behålla sitt undantag, men kommissionen ville i förslaget kunna reglera och förbjuda flera smakämnen. Både vad gäller smak och natriumkarbonat som förenklar nikotinupptaget hos snusanvändaren.

Men enligt ministerns uttalande från midsommarmötet i Luxemburg får Sverige fortsätta bestämma över innehållet på hemmaplan i snuset. Swedish Match är dock ännu försiktig om vilka konsekvenserna blir.

Däremot tvingas regeringen ge upp sitt motstånd att öka varningstexter och bilder på tobaksförpackningar till 65 procent.
Dessutom förbjuds godissmaker på cigaretter och spårbara paket införs för att försvåra smuggling.

Kompromisserna och tobaksproduktdirektivet ska i höst även behandlas i EU-parlamentet och senare även av medlemsstaternas parlament.

• Fotnot: EU:s hälsoministerråds kompromiss om tobaksdirektiv.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser