Kongressyra med fest och förhandling

När tre av IOGT-NTO-rörelsens förbund kongressar i Borås är det inte bara förhandlingar, det är en hel del fest också. Det som dominerar är ändå debatterna och en god stämning bland de dryga 1000 deltagarna som samlats i Borås.

De stora principiella stridsfrågorna har varit få under IOGT-NTO-kongressen. Det viktigaste principiella ställningstagandet var beslutet att IOGT-NTO:s behandlingshem inte ska acceptera klienter som går på substitutionsbehandling, ett beslut som togs med stor majoritet. Utan stora stridsfrågor inom eller mellan de olika förbunden har det varit en positiv stämning på kongresserna.

Ett nytt inslag denna kongress är att sociala medier används flitigt. Med en egen hashtag, #nykter13, har förhandlingarna kunnat kommenteras i realtid. Det har också varit möjligt att följa det som skrivs på en skärm inne i IOGT-NTO:s förhandlingslokal.

IOGT-NTO:s och UNF:s förhandlingar har också direktsänts över webben, så att det har varit möjligt att för intresserade över hela världen att följa kongressen.

I övrigt har diskussionen till stora delar handlat om interna organisationsfrågor i stort och smått, bland annat har styrningen av rörelsens folkhögskolor förändrats så att det inte längre är kongressen som styr folkhögskolorna. En annan intern fråga som tagit mycket utrymme, lite väl mycket enligt vissa kongressombud, är rörelsens interna tobakspolicy. Den stora frågan där var om rökarna skulle få hålla till på “anvisad plats“ eller “utom synhåll“ i samband med rörelsens arrangemang.

Andra debatter har handlat om medlemsvärvning och bonussystem i samband med värvningsaktiviteter, IOGT-NTO:s lotterier och längden på framtida kongresser.


Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar på ett något annorlunda sätt än de andra förbunden. Genom påverkanstorg ska ombuden få större möjlighet att diskutera igenom frågorna ordentligt och föra fram sina synpunkter. Detta har dock inte lett till att förhandlingarna gått snabbare. Som mest låg UNF-kongressen ungefär nio timmar efter tidsschemat. En försening som man dock lyckades arbeta ikapp.


Även om förhandlingarna är den viktigaste delen händer mycket också vid sidan av. Nykterhetsrörelsens scoutförbund har inte sitt förbundsmöte samtidigt med den övriga IOGT-NTO-rörelsen, men finns ändå med och visar upp sin verksamhet. Det förekommer också en del fester, seminarier, organiserade kulturaktiviteter och spontana möten.

Etiketter:

Annonser