Tobakskontroll räddar miljoner liv

GENEVE De åtgärder som nu vidtas till följd av WHO:s tobakskontrollkonvention kommer att rädda miljontals liv i framtiden. Den beräkningen görs i en ny studie publicerad av WHO.

Sedan WHO:s ramkonvention om tobakskontroll antogs har flera länder infört en eller flera av de evidensbaserade restriktioner som konventionen rekommenderar. Det handlar till exempel om högre skatter på tobak, reklamförbud och förbud mot rökning på offentliga platser.

I senaste numret av Bulletin of the World Health Organization publiceras en studie av effekterna av regleringarna. Frågan i studien är hur många dödsfall relaterade till rökning kommer att kunna undvikas till följd av de hårdare tobakslagarna.

Det är två insatser som får tydligats effekt – utvidgning av rökfria miljöer och höjda tobaksskatter. Av de uppskattningsvis sju miljoner tobaksrelaterade dödsfall som totalt undviks fram till år 2050 genom att ökad tobakskontroll står höjda tobaksskatter för ungeför hälften av de räddade liven och rökfri miljö för ytterligare en tredjedel.

Detta är ändå en bråkdel av alla dem som dör på grund av tobak. Rökning beräknas orsaka ungefär sex miljoner dödsfall globalt varje år.

Fotnot: Läs mer : Smoking-related deaths averted due to three years of policy progress

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser