13 nya substanser narkotikaklassade

STOCKHOLM Adhd-medicinen Lisdexamfetamin och tolv andra substanser, som ofta saluförs via internet, narkotikaklassas inom kort. Det har regeringen beslutat.

Det handlar om Lisdexamfetamin – nytt läkemedel avsedd för behandling av barn över 6 år för uppmärksamhetsstörningar etc. – som det från 22 juli krävs särskilt tillstånd från Läkemedelsverket för att importera och hantera.

Dessutom tolv nätdroger som Folkhälsoinstitutet utrett och föreslagit ska stoppas. Beslutet om narkotikaklassning för dessa gäller från 1 augusti. De säljs främst via internet, har ingen medicinsk användning, utan missbrukas och ska föras in på Läkemedelsverkets förteckning I.

Polis och tull har gjort flera omhändertagande av nätdrogerna. En av dem, syntetiska opioiden AH-7921, är associerad till ett par dödsfall i landet.

De preparat som nu narkotikaklassas, förutom de två nämnda:
2-FMA, 3-FMA, 4-FMA, 2-fluoroamfetamin, 3-fluoroamfetamin, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 25H-NBOMe, 25I-NBOMe och EAM-2201.

Etiketter:

Annonser