Reklam för klickcigarett stoppas

KARLSTAD Konsumentombudsmannen förbjuder tobaksbolaget BAT att fortsätta med den marknadsförings som bolaget gjort för cigaretter som ändrar smak vid tryck. Marknadsföringen kan uppfattas soom inbjudande och uppmanar till bruk av tobak.

Det är bolaget British American Tobacco Sweden som marknadsför cigaretter med mentolsmak och så kallad klickfunktion. Det betyder att cigaretten ändrar smak vid ett tryck på sidan av cigarettens filter. Cigareterna har marknadsförts med affischer på försäljningsställen med texterna “click for fresh tast“ och “2 chioses of fresh tast“.

Konsumentombudsmannen, KO, har synpunkter både på text och bild i marknadsföringen av cigaretterna. När det gäller texten konstaterar KO att ordet “fresh“ utgör ett värdeomdöme om produktens smak eller om produkten i sig. Det är därför inte förenligt med saklig information om varan eller dess egenskaper och därför inte tillåten. KO anser också att bilder och layout på affischerna försöker väcka särskild uppmärksamhet och uppmana till bruka av tobak.

KO har därför beslutat att förbjuda BAT att För att se till att BAT inte fortsätter med marknadsföringen med den typ av utformning som affischerna hade och med texter som innehåller värdeomdömen som “fresh“. För att se till att bolaget följer beslutat är förbudet kopplat till ett vite , så bolaget måste betala 700 000 kronor om bolaget bryter mot förbudet.

BAT har tidigare brutit mot ett av KO:s förbudsförlägganden som gällde en annan marknadsföring och fick efter dom i Stockholms tingsrätt i december 2009 betala 400 000 kronor i vite.

Etiketter:

Annonser