S-kvinnor: tvinga tobak under disk

STOCKHOLM Inför exponeringsförbud för tobak i butiker och andra säljställen. Det förslaget antog socialdemokraternas kvinnoförbund vid sitt förbundsmöte i helgen.

Ett förbud för butiken att ha tobaksvaror framme anser S-kvinnorna kan förebygga och minska tobaksanvändning och skydda barn och unga från att börja röka.

Motionen hade väckts av Åsa Roth i Linköping som till vardags är undersköterska på ett demensboende.
– I det arbete jag har möter jag många tragiska exempel på tobaksbrukets långsiktiga konsekvenser, säger hon till Tobaksfakta. När jag ser ungdomar stå och röka, ofta unga kvinnor, känner jag därför att vi vuxna måste på olika sätt göra mycket mer för att skydda barn och unga från att börja använda tobak och snabbt utveckla ett livslångt beroende som med tiden leder till svåra sjukdomar.

Att inte visa tobak i butiker är ett sätt att lagvägen göra den mer svårtillgänglig, vilket har stöd i WHO:s ramkonvention för tobakskontroll. Hon hoppas nu att S-kvinnorna i riksdagen ska gå i fronten för att driva genom ett exponeringsförbud för tobak.
Flera länder (ex. Island, Norge, Finland och Australien) har infört exponeringsförbud.

• NY ORDFÖRANDE/ Vid förbundsmötet i Stockholm valdes Carina Ohlsson till ny förbundsordförande för S-kvinnorna. Hon var tidigare vice ordförande i kvinnoförbundet, är ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund och sitter i riksdagen sedan 1998.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser