Minskade köp av obeskattad tobak

STOCKHOLM Gråa marknaden för obeskattade cigaretter i Sverige har minskat i år 13,4 procent, enligt studie av HUI Research. Industrin anser att andelen är för hög och staten förlorar minst 1,5 miljarder skattekronor årligen.

– Andelen är fortfarande för hög. Det behövs krafttag emot “fulcigaretterna“. Ett bra sätt är att myndigheter samverkar lokalt för att stoppa handlare som säljer obeskattad tobak, säger Martina Elfgren Lilja, vd på Svenska Tobaksleverantörsföreningen, till Drugnews.

Årets cigarettstudie av HUI Research, som görs på uppdrag av tobaksindustrin, visar att var sjunde cigarett som röks är obeskattad, en minskning från 14,5 procent ifjol till 13,4 procent. Merparten av denna andel är illegalt införd och såld, vilket medför missade skatteintäkter på 1,5 – 1,6 miljarder kronor.

I studien har provköp gjorts i butiker, drygt 700 vuxna rökare intervjuats och 10 000 slängda cigarettpaket plockats i 29 svenska städer för att kolla märkning.
Regionala skillnaderna är stora – högst i Malmö med 30 procent obeskattade cigaretter, Luleå lägst med 2,5 procent.

Remarkabelt är att i Gävle har andelen sålda oskattade cigaretter på lokala marknaden minskat från 38 procent till 7 procent i år. Där har i riktade kontroller av polis, tull och skatteverk mot tobaksförsäljare haft resultat.

– Gävlemodellen vill vi se på fler håll i landet. Vi är också positiva till utökad tillsyn lokalt med polis och kommuner, och ett effektivt skattekontrollsystem i EU som föreslås i tobaksdirektivet, säger Martina Elfgren Lilja.

Men varannan rökare uppger i attitydenkäter att det är acceptabelt att köpa billiga cigaretter.

Tobaksindustrin är inte emot punktskattehöjningar, men de får inte bli för höga, det kan öka smuggling och svarthandel, enligt Elfgren Lilja. Industrin initierade studien 2008 sedan man märkte att cigarettförsäljningen sjönk mer än rökningen minskade.

• HUI-rapporten ”Marknaden för oregistrerade cigaretter”, (pdf, 57 sidor).

• Fotnot: Forskare på Sorad, Stockholms universitet, som även följer tobakshandeln, brukar komma fram till lägre siffror än HUI. Tullen beslagtog första halvåret drygt 13 miljoner smuggelcigaretter, (7,4 miljoner cig samma period ifjol). År 2012 höjdes tobaksskatten 10 procent.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser