Tidig språkutveckling alkoholrisk?

HELSINGFORS För barn som börjar prata tidigt finns en risk att de även börja dricka alkohol tidigt. Det hävdas i en stor finsk tvillingstudie.

Undersökningen gjordes på över 3000 tvillingar. Forskarna fann att om det ena barnet började tala före det andra, så var även sannolikheten större att också börja dricka mer alkohol i tonåren.

I ett av delresultaten löpte tidigt talföra syskon tre gånger högre risk att dricka sig berusad i unga år. Studien presenteras nu i tidskriften Alcoholism: Clinical & experimental Research.

Svenska alkoholforskaren Peter Allebeck, professor i socialmedicin, har läst den finska undersökningen.
– Den här studien bekräftar det man har sett tidigare att tidigare verbal förmåga, bra kontakt med vänner och bra skolresultat kan snarast leda till högre alkoholkonsumtion, men att det på sikt inte behöver vara skadligt, säger han till SR Vetenskapsradion.

Allebeck har själv forskare inom området, men mer kopplat till intelligens i allmänhet och inte bara hur man dricker i ungdomen. Han fann att hög intelligens snarare skyddar mot alkoholrelaterade skador.

Föräldrar till barn som börjar tala och umgås tidigt ska inte oroa sig, tycker han.
– Nej våra fynd talar ju snarare tvärtom att god intellektuell förmåga och hög intelligens skyddar mot alkoholrelaterade skador och tidig död om man följer upp dem under längre tid. Så att de här ungdomarna kommer klara sig fint i livet, om man följer upp dem över längre tid, säger Peter Allebeck till SR.

• Fotnot: Finska studien av Antti Latvala med flera, “Childhood Verbal Development and Drinking Behaviors from Adolescence to Young Adulthood: A Discordant Twin-Pair Analysis“.

Etiketter:

Annonser