Mobilförbud på rättspsyk

STOCKHOLM Möjligt med förbud mot mobiltelefoner inom rättspsykiatrisk vård föreslås från juli 2014. Detta sedan mer droger beställs och smugglas in.

Regeringen föreslår i en promemoria att möjlighet till begränsning av elektronisk kommunikation för patienter inom rättspsykiatrin skrivs in lagen. Samtidigt ska det bli möjligt att kroppsvisitera även besökare till klinikerna. Men patienter ska även fortsatt ha rätt kunna hålla kontakt med andra personer.

Förslaget kommer sedan flera verksamheter slagit larm om svårighet att bedriva vård när patienter i princip obegränsat får använda elektronik (mobiler och datorer) och exempelvis kan beställa narkotika och vapen som smugglas in eftersom inte andra än patienter får kontrolleras.

Larm om sämre patientsäkerhet och droger som strömmar in har kommit från flera rättspsykiatriska kliniker, bland annat regionkliniken i Växjö. Ett tidigare lokalt mobilförbud där upphävdes av Socialstyrelsen.
Verksamhetschefen på rättspsyk där, Anita Åkesson, har kritiserat dagens regler och välkomnar nu socialminister Göran Hägglunds förslag.

Förslag om ändringar i lagarna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska nu ut på remiss och en proposition väntas till riksdagen i vår. Antas förslaget börjar det gälla 1 juli 2014.

I väntan på det så fortsätter regionkliniken i Växjö att dela ut telefoner till de patienter som vill ha och få fortsatt tillgång till internet.
– Vi kommer att vänta in lagförslaget och det finns ingen mening att gå ut och provocera, säger Anita Åkesson till Smålandsposten.

• Departementspromemorian “Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m“ (pdf-fil, 76 sidor).

Etiketter:

Annonser