Många finländare missbrukar läkemedel

HELSINGFORS En kvarts miljon finländare har någon gång missbrukat läkemedel, uppåt 100 000 har berusat sig på det sättet, visar en ny undersökning från Institutet för hälsa och välfärd.

Befolkningen i åldrarna 15-69 år har fått svara på frågor om sina vanor om läkemedel och missbruk. Sju procent uppgav att de någon gång i livet använt läkemedel i ickeläkande syfte. Cirka 100 000 finländare använder årligen exempelvis sömnmedel eller lugnande läkemedel felaktigt, enligt studien.

Ofta sker det tillsammans med alkohol. Över hälften av de som missbrukar läkemedel har använt dem tillsammans med droger.

Forskarna vid institutet THL menar att läkarna måste bli mer medvetna om problemet, eftersom de skriver ut recepten.
– Läkarna har en central roll. De behöver utbildning kring det här. Att försöka ordinera mindre doser av läkemedel per gång kunde hjälpa. Samtidigt behöver vi följa noggrannare med de elektroniska recepten, säger specialforskare Karoliina Karjalainen till Yle.

Enligt rapporten är frånskilda och arbetslösa personer mer utsatta för läkemedelsmissbruk. Män använder oftare läkemedel tillsammans med andra berusningsmedel, medan kvinnor bara missbrukar mediciner.

Etiketter:

Annonser