Medicin mot cannabisberoende?

WASHINGTON Läkemedel för att behandla cannabisberoende kan vara på väg. Amerikanska forskare har gått igenom flera studier och ringat in ett ämne i hjärnan som kan lindra effekterna av rusämnet THC.

Idag finns inga godkända mediciner för behandling av beroende av cannabis, världen mest spridda illegala narkotika.

Men nu har flera forskare, sponsrade av National Institute on Drug Abuse (NIDA), publicerat en rapport på Nature Neuroscience efter att gått igenom ett femtiotal studier och funnit att öka signalämnet kunurensyra (en naturligt förekommande signalsubstans i hjärnan) kan minska drogens effekter på hjärnan.

I djurförsök på apor, råttor och ekorrar har visats att kunurensyra minskar aktiva rusämnet THC:s stimulerande effekt på hjärnan. Syran verkar genom att minska funktionen av Alfa-7-nikotin acetylkolinreceptorerna i hjärnans belöningssystem.
Försöksdjuren fick själva ta drogen, men när man tillsatte kynurensyra upphörde beroende och återfall.

Om behandlingen även fungerar på människor, så kan det så småningom innebära att en medicin för cannabismissbrukare kan tas fram. Enligt tidigare studier blir cirka nio procent av de som använder drogen beroende, enligt NIDA.

•Kynurensyra är en metabolit av aminosyran tryptofan (en prekursor till serotonin). Kynurensyra är en neuroaltiv signalsubstans i hjärnan som blockerar glutaminets signalering på NMDA-receptorer. Liknande substanser har används för att behandla andra beroenden, exempelvis opiatberoenden.

• Fotnot: Forskningsrapporten i nätupplagan av Nature Neuroscience: “Reducing cannabinoid abuse and preventing relapse by enhancing endogenous brain levels of kynurenic acid“, av Zuzana Justinova och Paola Mascia mfl.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser