JK avslår tillsynsförslag av e-handel

STOCKHOLM Flera tunga remissinstanser underkänner förslaget om tillsyn av e-handel och hemleverans av alkohol. Det är oklart vad som är tillåtet och justitiekanslern varnar för att en olaglig alkoholhantering skulle kunna ges legitimitet.

JK avslår i sitt remissvar utredarens förslag i flera delar på grund av ”avsaknad av en tillräcklig analys”. Och att det måste först klargöras vad som är tillåtet och inte tillåtet i alkohollagen vad gäller näthandel till konsument.

”Förslagen innebär därmed en risk för att tillsyn kan komma att utövas över verksamhet som, vid en senare prövning, kan visa sig vara olaglig och att olaglig alkoholhantering därigenom ges obefogad legitimitet”, skriver justitiekanslern i sitt svar.

Även Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting och tullverket är mycket kritiska. Många framför krav på förbud mot att bedriva e-handel i strid mot Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Totalt hade 117 myndigheter och organisationer svarat när remisstiden gick ut häromdagen för betänkandet ”En väg till ökad tillsyn.” Flera anser att alkohollagen måste förtydligas och förbud mot kommersiell förmedling införas.

– Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol. Finland och Norge har sedan länge en väl fungerande lagstiftning som förbjuder just kommersiell förmedling och har därmed sluppit problem med e-handel och alkohol, säger Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, i en kommentar.

Utredaren Göran Lundahl konstaterade själv att lagen var otydlig, men att han inte hade mandat att föreslå en större ändring. Hans uppdrag från regeringen var att ”lämna förslag om hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas”.

Trycket ökade mot alkoholmonopolet sedan butikskedjan City Gross började erbjuda vin tillsammans med matkassar till sina nätkunder och fler företag har följt efter. En polisanmälan från Systembolaget mot matkedjan lades nyligen ner.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) säger att luckorna i alkohollagen måste täppas till, men att en ny utredning kan behöva tillsättas vilket gör att det drar ut på tiden.

Etiketter:

Annonser