Marocko legaliserar cannabisodling?

RABAT Ett av de ledande politiska partierna i Marocko anordnade i veckan en hearing om att legalisera cannabisodling för medicinskt och industriell bruk. I landet produceras idag illegalt enorma mängder hasch för Europamarknaden.

I Marocko i nordafrika lever cirka en miljon människor på att odla cannabis för sitt uppehälle, odlingen sker främst i Rifbergen i norra delen av landet. Myndigheterna har mer eller mindre i många år blundat för det.

Familjer – ofta från befolkningsgruppen berber – som odlar cannabis har ofta småskaliga odlingar, men de är många och totalt blir det stora mängder. De tjänar inte heller särskilt mycket på den färdiga produkten hasch.
De stora vinsterna gör de ligor och drogbaroner som organiserar storskalig smuggling av narkotikan till främst Europa.

Men nu menar företrädare för Partiet för verklighet och modernitet, ett av de större partierna i landet, att en lag om legaliserar delvis skulle kunna förbättras levnadsförhållandena för alla de bönder som är beroende av att odlingen. Ett möte anordnades i onsdags i landets parlamentsbyggnad, med bland annat vittnesmål om medicinsk och industriell användning av cannabis, rapporterar AP.

Partiet hoppas kunna föreslå en sådan lag nästa år.

Sedan kungens makt börjat begränsas när en ny konstitution antogs 2011, så är det formellt regeringens chef som styr och parlamentet som stiftar lagar.

• Fotnot: Läs Drugnews unika reportagefrån de otillgängliga sluttningarna i Rifbergen där cannabis odlas och hasch tillverkas.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser