Varför alkoholsponsras Idrottsgalan?

Varför sponsras Idrottsgalan 2014 av ett alkoholföretag? Det undrar föreningen Alkoholpolitiskt Forum i ett brev till Riksidrottsstyrelsens ordförande Karin Mattson Weijber.

En av sponsorerna av den berömda galan, som anordnas 13 januari nästa år, är vinmärket Ravenswood som importeras av företaget Bibendum.

– Enligt vår mening är detta oacceptabelt mot bakgrund av de högstämda principer som Riksidrottsförbundet har när det gäller alkohol och idrott. Idrottsgalan följs av massor av ungdomar och borde vara ett tillfälle då RF:s principer övergår från teori till praktik. Idrottsrörelsen får mycket stora belopp i stöd från stat, kommuner och landsting. Då borde RF också hjälpa till att minska alkoholkonsumtionen och skadorna, säger Sven Andréasson, ordförande i Alkoholpolitiskt Forum.

Enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer så står idrottsrörelsen bakom samhällsmålet att minska alkoholkonsumtionen och att avstå från (sponsors-) åtaganden som kan uppmuntra och leda till ökad konsumtion.

RF är även med i regeringens ANDT-råd, i strategin som antagits understryks att kopplingen idrott och alkohol bör minska genom satsningar (mål 8.3). Även alkoholens inflytande i föreningslivet och reklam för alkohol på idrottsarenor och i miljöer där unga finns behöver diskuteras allt mer.

Sven Andréasson vill ha svar i god tid före Idrottsgalan från Karin Mattsson Weijber.
Om varför ett alkoholföretag sponsrar galan, vilken marknadsföring företaget får, och hur det stämmer med RF:s principer om idrott och alkohol.

Etiketter:

Annonser