Ungdomshem hotas lägga ner

LINDESBERG Lilla statliga ungdomshemmet Granhult där pojkar vårdas för missbruk hotas av nedläggning. Trots hög beläggning, bra resultat och god ekonomi. Personal och politiker försöker få SiS-ledningen att tänka om.

Statens institutionsstyrelse som vill avveckla hänvisar till allmänt minskad efterfrågan på öppna platser för hela ungdomsvården och att Granhult utanför Lindesberg är en alltför liten anläggning.

Ungdomshemmet har idag 12 platser för pojkar mellan 16 och 20 år och som främst placeras där för drogmissbruk och kriminalitet. Ett trettiotal personer arbetar vid anläggningen som drivs utifrån tolvstegsmodellen.

För fyra år sedan investerades 20 miljoner kronor i ombyggnation. Till skillnad från flera andra behandlingshem, så är Granhult fullbelagt, ekonomin är bra och har bra behandlingsresultat.
– Vi har ett vårdtänk med familjekänsla, vårdkedja och solidariskt ansvar – inte bara låsa in barn. Kommuner återkommer med nya placeringar. Behovet är stort när drogmissbruk ökar bland unga, bland annat av nätdroger som Spice och MDPV, säger avdelningschef Patrik Borup till Drugnews.

Nyligen besökte flera regionala politiker Granhultgården. De fick information om att en nedläggning kommer kosta 46 miljoner (hyra, avskrivningar, uppsägningstid etc.), att driva ungdomshemmet kosta 5,7 miljoner kronor. Ett av hemmen med lägst driftkostnad inom SiS.

En S-riksdagsman ställde fråga om Granhult till barn- och äldreminister Maria Larsson som hänvisade till att efterfrågan på platser växlar och att hon inte får lägga sig i myndighetens planering.

FP:s gruppledare i riksdagen Johan Pehrson från Örebro var med vid besöket och lovade att tala med SiS.
– Detta är en kvalitetsfråga för mig, tråkigt om ett fungerande behandlingshem läggs ner. Vi behöver fler behandlingsplatser för ungdomar, inte färre. Jag träffade SiS-ledningen i veckan, men man fortsätter hänvisa till låg efterfrågan och svårighet klara skolkraven på ungdomshemmet, säger Johan Pehrson till Drugnews.

Miljöpartiets landstingsråd Mats Gunnarsson planerar besöka Granhult före jul.
Det är konstigt när bra resultat, hög beläggning och billig drift inte är tillräckliga argument, säger han till Drugnews.

I fredags lämnade en anlitad arbetstagarkonsult en rapport till SiS, med liknande slutsatser. Återstår att se om generaldirektör Kent Ehliasson tar intryck. Drugnews har sökt honom för kommentar.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser