USA: ökad akutvård för ecstasy och PCP

WASHINGTON Akuta sjukvårdsfall orsakade av drogerna ecstasy och PCP har ökat dramatiskt mellan 2005 och 2011 i USA, visar sammanställning av Substance Abuse and Mental Health Service Administration.

I ett par nya rapporter från amerikanska Samhsa redovisas kraftiga ökningar av akutvård orsakade av ecstasy och PCP. Under åren 2005 till 2011 ökade akutsjukvård med 128 respektive 500 procent, beroende av patienternas olika åldersgrupper.

PCP (Fencyklidin, även känt som ”ängladamm”) är en drog som ger starka hallucinationer. Den har fått en renässans och missbrukas mer. Som en följd ökade
antalet fall som var i behov av läkarvård från 14 825 fall till 75 538 stycken under tidsperioden, rapporterar Medical News.

Ökningen är störst i åldersgruppen mellan 25 och 34 år, där ökade akutinläggningarna med mer än 500 procent under mätperioden, från 5 556 akutfall till 34 329 fall. Nära hälften (45 procent) var i det åldersspannet. Även för ungdomar 18-24 år var ökningen betydande (+289 procent), från drygt 3 600 till drygt 14 000 fall. Knappt 70 procent av akutfallen var män.

– Rapporten är en väckarklocka att denna farliga drog är på väg tillbaka i landet och vi måste vidta åtgärder på alla nivåer för att bekämpa ytterligare spridning av detta hot mot folkhälsan, säger Peter Delaney, chef för Samhsa, i en kommentar.

Kunskap om PCP och dess verkningar måste nu förmedlas särskilt till vårdpersonal för att de ska kunna känna igen symptomen och ge rätt vård.

Enligt amerikanska Center for Substance Abuse vid Marylands universitet, där det forskats mycket om kemiska hallucinogener, orsakar fencyklidin störningar i hjärnan för signalsubstanserna glutamat (påverkar smärtupplevelse, inlärning, minne, känslor) och dopamin (bl a känslor, drogberoende, psykotiska tillstånd, koma, och kan i värsta fall även orsaka död).

Ecstasy eller MDMA är en drog som både är centralstimulerande och hallucinogen, vid intag ges en känsla av ökad energi och eufori. Risker för bl a hjärnskador, rubbad vätskebalans och depression.

Under åren 2005-2011 ökade antalet akutintag för personer med förgiftningar av ecstasy från 4 460 till drygt 10 000. Antalet drabbade under 21 år ökade 128 procent.

En tredjedel av de akutsjuka hade också druckit alkohol i samband med att de tagit ecstasy. Blandningen av de dessa gör att ruset varar längre, och risken för gravt missbruk av de båda ökar.
– Fynden visar att användningen av ecstasy ökar bland unga. Drogen har också senare tid visat sig kunna innehålla andra utblandningsämnen som ökar riskerna för akuta sjukdomar, säger Peter Delaney på Samhsa.

Etiketter:

Annonser