”Haveriutredning om fler narkotikadöda”

En haveriutredning behövs om varför narkotikarelaterade dödsfall ökat till rekordnivå. Särskilt i Stockholm där de fördubblats senaste tre åren. Det skriver forskare och experter i en debattartikel. /Uppföljning i SVT.

Ifjol rapporterades över 500 narkotikadödsfall i Sverige, vilket är det högsta någonsin. Den största ökningen har skett i huvudstaden, främst med opiater i kroppen, trots väl utbyggd och etablerad läkemedelsassisterad behandling. Fler dör idag med dessa läkemedel i kroppen än med heroin.

Senaste tre åren har narkotikadödsfallen i Stockholm ökat från 82 till 166 dödsfall, medan ökningen i övriga landets samma period var 19 fall, framgår av rapporten från Stad som Drugnews tidigare rapporterar om.
Fler män under 50 år dör idag av narkotika än i trafiken i huvudstaden. Majoriteten dör med opiater i kroppen, fler numer med läkemedlen metadon och buprenorfin i kroppen än med heroin.

”Varför dör då så många av narkotika i Stockholm? I dag saknas kunskap om vad som ligger bakom den senaste tidens ökning”, undrar i en artikel på juldagen på SvD-Brännpunkt, experterna psykolog Anna Fugelstad, Karolinska institutet, Mats Ramstedt, chef för Stad, Lars Age Johansson, Uppsala universitet, och professor i rättsmedicin Ingemar Thiblin, Uppsala universitet.

För att förebygga fler dödsfall vill de att en haverikommission utreder alla akuta narkotikadödsfall i Stockholm och bedömer vad som gått fel. Experterna vill ha svar på bland annat:

Var de döda erfarna missbrukare eller även de med tillfälligt intag; har billigt heroin lockat fler in i missbruk; förekom uppehåll i missbruk och därmed sänkt tolerans?

När det gäller opiatrelaterade dödsfall med exempelvis metadon så vill artikelförfattarna att det utreds varifrån läkemedlen härrör – läckage från behandling eller andra källor.

• Fotnot: Uppföljning i SVT-Aktuellt 27 december. Kritik mot svenska narkotikapolitiken och intervjuer, samt reportage från Danmark där dödsfallen minskat markant.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser