”Haveriutredning om fler narkotikadöda”

En haveriutredning behövs om varför narkotikarelaterade dödsfall ökat till rekordnivå. Särskilt i Stockholm där de fördubblats senaste tre åren. Det skriver forskare och experter i en debattartikel. /Uppföljning i SVT.

Ifjol rapporterades över 500 narkotikadödsfall i Sverige, vilket är det högsta någonsin. Den största ökningen har skett i huvudstaden, främst med opiater i kroppen, trots väl utbyggd och etablerad läkemedelsassisterad behandling. Fler dör idag med dessa läkemedel i kroppen än med heroin.

Senaste tre åren har narkotikadödsfallen i Stockholm ökat från 82 till 166 dödsfall, medan ökningen i övriga landets samma period var 19 fall, framgår av rapporten från Stad som Drugnews tidigare rapporterar om.
Fler män under 50 år dör idag av narkotika än i trafiken i huvudstaden. Majoriteten dör med opiater i kroppen, fler numer med läkemedlen metadon och buprenorfin i kroppen än med heroin.

”Varför dör då så många av narkotika i Stockholm? I dag saknas kunskap om vad som ligger bakom den senaste tidens ökning”, undrar i en artikel på juldagen på SvD-Brännpunkt, experterna psykolog Anna Fugelstad, Karolinska institutet, Mats Ramstedt, chef för Stad, Lars Age Johansson, Uppsala universitet, och professor i rättsmedicin Ingemar Thiblin, Uppsala universitet.

För att förebygga fler dödsfall vill de att en haverikommission utreder alla akuta narkotikadödsfall i Stockholm och bedömer vad som gått fel. Experterna vill ha svar på bland annat:

Var de döda erfarna missbrukare eller även de med tillfälligt intag; har billigt heroin lockat fler in i missbruk; förekom uppehåll i missbruk och därmed sänkt tolerans?

När det gäller opiatrelaterade dödsfall med exempelvis metadon så vill artikelförfattarna att det utreds varifrån läkemedlen härrör – läckage från behandling eller andra källor.

• Fotnot: Uppföljning i SVT-Aktuellt 27 december. Kritik mot svenska narkotikapolitiken och intervjuer, samt reportage från Danmark där dödsfallen minskat markant.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Etiketter:

Annonser