Längre avstängning av huliganer

Regeringen föreslår att tillträdesförbud vid idrottsarrangemang kan förlängas upp till tre år. Detta för att försöka minska bråk och öka säkerhet kring arenorna.

Propositionen om förstärkt tillträdesförbud för huliganer till idrottsarenor ska nu lämnas till riksdagen för att ändra lagen. Idag kan en person avstängas ett år, men ska enligt förslaget kunna förlängas till tre år.

Annonser