Cannabis kan ge fostret hjärnskador

Fostrets hjärna kan störas i sin utveckling om gravida röker cannabis och senare leda till permanenta skador som neuropsykiatriska och kognitiva funktionshinder. Det visar en ny studie med svenska forskare som varnar för utvecklingen att allt fler röker drogen.

Allt fler studier pekar idag på risker med att cannabis (lägre IQ, försämrar minne, psykiska störning etc.). Särskilt allvarligt är att fler ungdomar använder drogen då särskilt deras hjärnor är under utveckling och löper större risk att skadas.

Nu har ett forskarlag med bland andra svenska forskare på Karolinska Institutet även visat att cannabis negativt påverkar fosters hjärnceller och kan ge bestående skador. Forskarna har visat hur rusämnet THC påverkar celler i såväl möss som i mänsklig vävnad.

Cannabis når receptorer i hjärnan hos såväl kvinnan som röker som hennes foster, men påverkar på olika sätt. För fostret förhindrar THC produktion av en molekyl som behövs för att hjärnans nervceller ska kunna bildas och kommunicera med varandra, rapporterar Sveriges Television.

Dessa störningar kan bromsa utvecklingen och även ge permanenta skador och leda till psykiska funktionshinder, såsom ADHD och Aspergers syndrom senare i livet för barnet.

Det menar Tibor Harkany, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet, som författat studien.
– Detta gäller även så kallad medicinsk användning av cannabis, som bör undvikas under pågående graviditet, säger han till SVT.

I studien har man utgått från gravida som dagligen använder drogen, men utesluter inte att lägre doser negativt kan påverka fostret.

Cirka tio procent av gravida kvinnor i Europa och USA använder cannabis idag, och det finns siffror om att var femte flicka 15-17 år i flera länder använder drogen. Alarmerande mot bakgrund av den nya studien, enligt Tibor Harkany. Några jämförbara siffror för gravida i Sverige finns inte än.

Forskarna varnar för ”samhällsexperimentet” som pågår med att fler röker cannabis. Och försök med ökad tillgång till cannabis genom legalisering är på gång i några länder. Vetenskapen behövs för att öka medvetenheten om riskerna, exempelvis i Sverige där denna utveckling ännu inte nått så långt.

– Kanske är detta ett idealt tillfälle att stanna upp och överväga vad det är som håller på att hända, vi behöver kanske bli mer försiktiga, säger Tibor Harkany till SVT.

• Fotnot: Studien “Miswiring the brain: D9-tetrahydrocannabinol disrupts cortical development by inducing an SCG10/stathmin-2 degradation pathway” publiceras i tidskriften Embo Journal, (pdf-fil, 18 sidor).

• En annan liten studie från Jamaica menade oväntat att 24 spädbarn till kvinnor som rökt på under graviditeten inte hade lägre födelsevikt eller annorlunda resultat i neuro-tester än en jämförelsegrupp. Barn till mammor som rökt tvärtom socialiserade snabbare, hade tidigare kontakt och lättare engagerade sig, enligt studien som publicerades i American Journal of Pediatrics 1994, (Melanie Dreher, Rush Medical Center, Chicago).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser