Över en miljard på alkoholreklam

[bild] Alkoholreklamens utveckling. Källa IQ
Alkoholreklamens utveckling. Källa IQ

Alkoholbranschens satsning på reklam fortsätter öka i Sverige. Ifjol sprängdes miljardgränsen och investerades 1 064 miljoner kronor på reklam i traditionella medier. År 2000 satsades bara 8 miljoner, visar Sifo:s reklammätning.

Det är särskilt fem senaste åren som reklamen på alkohol tagit fart. Från 416 miljoner 2009 till 1,064 miljard förra året. 15 procent mer än 2012. Det är särskilt tryckta medier som ökat. Några alkoholmärken som det satsades mest på är Famous Grouse, Casillero och Lindeman.

– Med den stora reklamökningen har behovet ökat av en mer aktiv tillsyn på alkoholreklamen. Det förekommer att reglerna överträds, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, till Drugnews.

Alkohollagen säger att reklam måste vara ”särskilt måttfull”, inte uppmana till bruk och inte rikta sig till unga, men antydning om social framgång och påträngande budskap förekommer.

Även regeringens utredare Göran Lundahl oroades i sinu rapport över lavinökning av alkoholreklam och pekade även på nya spridningsvägar för den. Exempelvis på sociala medier där gränser ofta överträds, men svårare beivra och där bildbegränsning inte gäller på samma sätt.

Men tillsynsmyndigheten Konsumentverket har bara två halvtidstjänster som försöker kontrollera all reklam för alkohol och tobak i alla medier.
– Vi strävar efter att få mer resurser för tillsyn på det här området. I dag blir det en prioriteringsfråga vad vi kan gå vidare med, säger Emma Hedge, jurist på Konsumentverket, till Metro.

• Fotnot: Sifos reklammätningar visar ökade i bruttosiffror för alkoholreklam i medier senare år: 2009 (414 miljoner kronor), 2010 (659 mkr), 2011 (838 mkr), 2012 (928 mkr) och ifjol 1 064 miljoner. Sociala medier och sponsring ingår inte.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser