Studenter pressade att dricka

Sju av tio högskolestuderande känner press att dricka alkohol, enligt ny enkät. Det vill Sveriges Förenade Studentkårer ändra på tillsammans med IQ i ett projekt för att utmana attityder och minska konsumtionen.

Det är Systembolagets dotterbolag IQ som låtit göra undersökningen bland högskolestudenter och kontaktat SFS för ett samarbete om alkohol.

– Unga vuxna dricker mycket och inom studentvärlden finns det i många fall en kultur som förstärker detta. Med denna satsning tar vi och SFS nu ett samlat grepp kring alkoholfrågan för att ändra attityder och minska alkoholkonsumtionen, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Enkäten visar bland annat att var tredje student avstått för att delta i aktiviteter för att de inte tänkt dricka. 56 procent har varit på en studentaktivitet där de tycker det dracks för mycket. Över hälften tror studenter dricker mer alkohol än andra i samma ålder.

Och åtta av tio anser att på många universitet och högskolor ”finns traditioner där alkohol är en viktig del”. Aktiviteter och fester veckan runt, lägre priser i studentpubar, klarar inte alla.

Att det finns ett upplevt alkoholtryck bekräftar några ungdomar som Metro talat med. ”Ibland öppnar kårpuben tolv på dagen, och självklart tar de som pluggar i samma lokal en öl ibland, säger 28-årig student.

I utpräglade studentstäder kan pressen att hänga med och dricka bli än större. Studenthälsan har tidigare uppmärksammat hur unga vuxna långt hemifrån riskerar att grundlägga ett alkoholberoende på nya studieorten.

Från mars inleds – medel har sökts från Allmänna arvsfonden – en satsning på flera studentkårer för en sundare alkoholkultur – kartläggning, ta fram handlingsplaner och information, om attityder. Målet är att alla landets 51 studentkårer på sikt ska delta.

– Vi vill bidra till en attitydförändring där ett aktivt studentliv inte nödvändigtvis behöver innebära alkoholkonsumtion, säger Erik Arroy, ordförande i SFS, i en kommentar.

• Fotnot: IQ:s enkät gjordes i Norstats webbpanel i höstas med 1 000 högskolestuderande.

Annonser