Hur fulla är unga vuxna i Stockholm?

Unga vuxna i Stockholms nöjesliv dricker mindre under helgdagsnätter än jämnåriga i Storbritannien och de på kryssningsbåt. Men hela sju av tio förfestar innan de går på krogen och har betydligt högre promillehalt.

Det är Stad (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem, ett samarbete mellan landstinget och Karolinska institutet) som i en första studie intervjuat och mätt alkoholnivån hos 795 slumpvist utvalda personer 18-30 år på och utanför krogar vid Stureplan och Medborgarplatsen i huvudstaden.

I snitt hade de 0,74 promille, (männen 0,77 och kvinnorna 0,70). En liten skillnad märktes mellan de två festområdena med något högre promillehalt på Södermalm (Medborgarplatsen 0,78 promille jämfört med 0,71 vid Stureplan).

Trots en omtalad supkultur i Norden, och att unga vuxna dricker mer än övriga grupper, så låg snittet på ungefär samma nivå som Nederländerna, Slovenien och Spanien som gjort liknande promillemätningar. Och betydligt lägre än Storbritannien (1,3 promille för unga brittiska män och 1 promille för unga kvinnor).

– Det är lite överraskande att berusningsnivån i Stockholm inte var högre än flera europeiska länder och betydligt lägre än i Storbritannien, säger Mats Ramstedt, chef för Stad, till Drugnews.

Nivån låg samtidigt lite över promillenivån på studentfester på vårarna (0,63 resp. 0,66 promille) som följts i Stockholm lång tid, men under den på en kryssningsresa på Östersjön (1,1 resp. 0,8 promille).

Ramstedt tror att mer ansvarsfull alkoholservering på krogar kan vara en förklaring (att märkbart berusade inte ska servas alkohol), vilket även stöds av att våld på nöjesställen minskat senare år.

Men promillenivå är inte detsamma som berusningsnivå. Bland unga vuxna är det känt att många dricker relativt ganska mycket alkohol och därför har en högre alkoholtolerans än andra grupper, understryker forskarna.

Många unga vuxna förfestar hemma hos varandra innan de går ut och den majoriteten får ofta betydligt högre promillehalt än de som bara druckit på krogen. Särskilt bland unga kvinnor märks skillnaden (0,78 mot 0,55 promille), men även bland män (0,83 mot 0,75 promille).

Även om promillenivån i studien var lägre väntat, så hade var fjärde deltagare över en promille i kroppen. Och därmed ”att alkoholkonsumtionen ofta är så pass hög att risken för olika skador och problem är förhöjd bland många personer som rör sig på stan”, skriver rapportförfattarna.

Det utbredda förfestandet innebär att fylleri som problem på stan inte bara kan lösas av krogar genom ansvarsfull servering.

• Fotnot: Stads rapport “Varning på stan? – en studie av promillehalter hos unga vuxna i Stockholm citys nöjes liv” (pd-fil, 17 sidor).

Annonser