Studie: lev längre med lite alkohol

De som regelbundet dricker små mängder alkohol lever i snitt över ett år längre än de som aldrig druckit alkohol. Så summerar några forskare på Karolinska institutet en studie med nära 68 000 svenskar.
Alkoholläkaren Sven Andréasson menar dock att det inte är visat att just alkohol är förklaringen.

Studien som publiceras i tidskriften Annals of Epidemiology  har följt 67 700 medelålders och äldre personer i Uppsala, Västmanland och Örebro län från 1998 och femton år senare.

Forskarna har jämfört deltagarnas uppgifter om kost- och levnadsvanor med nationella dödsregister, under perioden avled drygt 13 300 av dem.

Andrea Bellavia
Andrea Bellavia, doktorand

– Våra resultat ger stöd för att lågt alkoholintag kan sänka dödligheten. Men redan vid ett par glas vin per dag så försvinner positiva effekten och vid högre konsumtion en negativ effekt och ökar risk för tidig död, säger Andrea Bellavia, doktorand och forskare på Institutet för miljömedicin på KI, till Drugnews.

Vid kohortstudiens början så fick kvinnorna och männen svara på frågor om sina mat- och dryckesvanor, exempelvis hur ofta och mycket de drack alkohol.

Av de 13 300 i studien som avlidit, så dog de flesta (cirka 4 000) i hjärt- kärlsjukdomar och 3 000 i cancersjukdom. Vid närmare granskning fann de fyra italienska forskarna på Karolinska Institutet att dödligheten var avsevärt högre bland de som uppgett att de aldrig drack alkohol.

Jämfört med de som regelbundet drack mindre mängder – 0,5 glas per dag för kvinnorna och 1,5 glas för männen. De senare levde i genomsnitt betydligt längre än de som aldrig drack alkohol, kvinnor 17 månader och män 15 månader längre.

Men för de som dricker mer än 2,5 glas dagligen blir dödlighet högre än för livslånga absolutister.
– Det är kanske bättre att dricka lite än inget, men framför allt inte dricka alltför mycket ofta. Jag vet att det kan vara kontroversiellt och vissa är skeptiska, men det här är vad vi har upptäckt, säger Andrea Bellavia.

Forskarna har tittat på långtidseffekter och överlevnad, men inte följder som att alkohol kan leda till olyckor, skador och flera cancersjukdomar. Hur många av deltagarna som avled i alkoholrelaterade cancerfall framgår heller inte.

Han understryker att studien bara visar sambandet låg alkoholkonsumtion och överlevnad och beräknat hur mycket längre personer med litet regelbundet drickande i snitt lever jämfört med absolutister. Men inte varför, forskarna ger inga biologiska förklaringar. Han nämner att andra studier visat att lite alkohol kan ha gynnsamma inverkan på dödlighet, särskilt i hjärt-kärlsjukdomar

I studien hade bara 5 procent av männen och 13 procent av kvinnorna aldrig druckit alkohol. Bland övriga deltagare drack en majoritet mindre än motsvarande ett glas vin per dag. Flera studier har visat att mindre mängder alkohol kan motverka vissa sjukdomar, såsom hjärt-kärlbesvär. Men alkohol är vid större mängder en av de största hälsoriskerna, mer än vart tjugonde dödsfall har direkt koppling till alkohol, enligt UNT.

Gränsen för riskbruk av alkohol brukar ibland i Sverige anges till nio glas per vecka för kvinnor och 14 glas för män, men det är mycket individuellt.

Sven Andréasson, alkoholläkare och professor i socialmedicin, säger i en kommentar till Drugnews att studiens resultat inte är nytt.
Professor Sven Andreasson
– Det finns över 100 studier runt om i världen som visar att måttlighetsdrickare har lägre dödlighet. Stora frågan är om det är alkoholen i sig som förklarar detta eller om det är bakomliggande faktorer. Eftersom det inte gjorts experimentella studier kan vi inte veta med säkerhet. Allt som är publicerat hittills är s.k. observationsstudier och alla är överens om att observationsstudier är vanskliga att tolka. Och absolut inte grund för rekommendationer, menar Sven Andréasson och tillägger att han har skrivit om detta i Läkartidningen.

• Fotnot: Studien Alcohol consumption and mortality: a dose-response analysis in terms of time” (abstract). Forskarna på KI har även ur samma material studerat hur sömnvanor, fysisk aktivitet, fruktkonsumtion påverkar hälsa och livslängd. De planerar nu även studera sambandet med konsumtion av kött och mejerivaror.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser