Effektivare lag mot penningtvätt

Regeringen föreslår skärpta regler för att effektivare komma åt personer för penningtvätt. Penningtvättsbrott blir ny rubricering och ”självtvätt” av vinster från egen kriminalitet blir straffbart.

I en särskild lag ska såväl straff, beslag och förverkande av egendom från brottsvinster samlas, enligt propositionen till riksdagen.

Penningtvättbrott införs som nytt brott. Det föreslås framöver räcka att brottsvinsten kommer från ”brott eller brottslig verksamhet”, istället för som idag specificerat brott, för att kunna dömas.

Även den som tvättar vinster från egen brottslighet, exempelvis narkotikahandel eller rån, ska kunna dömas för penningtvätt. Penningtvätt i näringsverksamhet ska lättare kunna straffas, möjlighet att förverka egendom ökas och under kortare tid förbjuda misstänkt disponera bankmedel.

Att genom olika transaktioner tvätta pengar och göra vinster från brott legala är en viktig del av kriminellas verksamhet.
– Genom ökade insatser som försvårar penningtvätt, försvårar vi också för ekonomisk och organiserad brottslighet. De nya förslagen blir en pusselbit i det fortsatta arbetet mot den grovt organiserade brottsligheten, säger justitieminister Beatrice Ask (M), i en kommentar.

Lagskärpningen föreslås träda i kraft 1 juli i år.

• Fotnot: Regerings förslag ”En effektivare kriminalisering av penningtvätt”, Proposition 2013/14:121, (251 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser