Stöd för barn till mödrar med missbruk

Barn till mammor som missbrukar ska få specialiststöd i Stockholm läns landsting. Från mars öppnar Södersjukhuset en mottagning inom barnhälsovården tillsammans med Rosenlunds mödravårdsteam.

Landstinget beräknar att 1 procent av gravida kvinnor har ett missbruk före graviditeten. Idag erbjuds de särskild hjälp och landstinget startar nu även en barnhälsovårdsverksamhet.

Omkring 70 barn beräknas komma att omfattas och två miljoner kronor årligen avsätts för den nya verksamheten som startar 1 mars.

– Det nya Rosenlunds barnhälsovårdsteam ska ge barn till missbrukande föräldrar extra mycket specialiserad hjälp utifrån barnens individuella behov, under de första sju månaderna. Sedan ska man följa upp under hela småbarnstiden ända tills barnet börjar skolan, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) i en kommentar.

Teamet kommer ha barnsjuksköterska och barnläkare. Även en utökad samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri ska finnas.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.
Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser