Stopp för e-cig i Kalmar kommun

Kalmar kommun skärper sin tobakspolicy och likställer elektriska cigaretter med vanliga. Det leder till att kommunanställda nu inte får använda dem på arbetstid.

– E-cigaretterna sprider sig allt mer och vi har bestämt att vi likställer dem med vanliga cigaretter, säger Bertil Dahl (V), ord­förande i kommunens personaldelegation, till Östran.

Kalmar kommun införde 2010 förbud för tobaksrökning för alla anställda och förtroendevalda under arbetstid. Nu omfattar policyn även e-cigaretter som aktiveras av batteri och avger en vattenånga.

E -cigaretter med nikotin är beroendegivande, men troligen mindre skadliga för lungor än vanlig rökning. Vilka hälsoproblem den nya trenden ger på sikt är ännu inte forskarna ense om.

Kommunhälsan råder dock kommuner att likställa dem med vanliga cigaretter, även några andra kommuner har agerat förbjudit dem på arbetstid.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser