Nytt World Forum mot legalisering

D26-WFAD2014bEtt nytt World Forum Against Drugs planeras 19-20 maj, även denna gång i Stockholm. Den narkotikarestriktiva konferensen samordnas i år med borgmästarmötet European Cities Against Drugs. Motstånd mot legalisering av cannabis är på programmet.

Andra teman är genus och missbruk och hur vård och straff kan fungera ihop (drug treatement courts). Över 600 deltagare från hela världen väntas till Münchenbryggeriet på Söder.

Linda Nilsson
Linda Nilsson

– Vi samordnar konferensernas invigning och avslutning i år. Genom att synka dem får vi chans till fler prominenta talare, sprida kunskap till fler, dela kostnader och kan ge olika målgrupper en möjlighet att mötas, säger projektledaren Linda Nilsson till Drugnews.

Biennalen World Forum – det fjärde sedan starten 2008 – hålls i skuggan av flera liberaliseringsförsök av cannabis. Två delstater i USA, Uruguay, överväganden i Sydafrika, länder i Latinamerika… Och våren 2016 ska en särskild session om narkotika hållas i FN:s generalförsamling i New Work som blir avgörande för framtida stragegier.

– Vi vill samla krafter inför UNGASS-mötet för att stödja FN:s narkotikakonventioner som hotas och emot legalisering av cannabis som är olyckligt steg bort från en folkhälsolinje.

Drottning Silvia inviger forumet som ekonomiskt stöds av svenska regeringen. Hälsoexperter, forskare och folkrörelseaktiva från flera länder är inbjudna.

Exempelvis beroendeprofessorn Bertha Madras, Harvard Medical University, policyexperten Kevin Sabet, Florida Univ, berättar om cannabislegaliseringens följder för unga amerikaner, och kanadensaren Michel Perron, ordförande i NGO-committe för kontakt med FN.

Även forskaren Madeleine Meier bakom uppmärksammande studien om sambandet mellan ungdomars cannabisanvändning och risk för lägre IQ senare i livet kommer.

• World Federation Against Drugs har idag 120 medlemsorganisationer från alla kontinenter. ECAD samlar 249 städer i 30 länder i Europa.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser