Så mycket dricker svenskarna

Sedan toppåret 2004 har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat hela 14 procent till 9,1 liter ren alkohol per person över 15 år för två år sedan, enligt en ny rapport från CAN. Systembolaget är största alkoholkällan.

I rapporten ”Hur mycket dricker svensken”, som mäter konsumtionen åren 2001 till 2012, framgår att vinkonsumtionen ökade kraftigt under perioden (+26 procent), medan spriten minskat.

Björn Trolldal
Björn Trolldal

– Det är framförallt minskad resandeinförsel och smuggling som har bidragit till den sjunkande alkoholkonsumtionen i landet, säger Björn Trolldal, forskare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Efter EU-inträdet ökade först alkoholkonsumtionen kraftigt från 7,7 liter omräknat i ren alkohol till toppåret 2004 på 10,6 liter. Då togs de sista införselkvoterna bort från andra EU-länder och nyhetens behag var stort. Men senare sänkning har inte kommit ner till nivåer före EU-inträdet.

Under 2012 stod vin för 42 procent av alkoholkonsumtionen, starköl för 28 procent, sprit 22 procent, folköl 6 procent och cider bara 2 procent.

Andra slutsatser är att resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning fortsatt minska. Detta samtidigt som Systembolagets säljer mer och därmed är den största alkoholkällan, hela 63 procent.

Insmugglad alkohol stod endast för 5 procent av totala drickandet, hemkört för 1 procent och näthandel för 0,5 procent.

Statistiken från CAN, som tog över uppdraget från regeringen 2013, bygger på Monitorundersökningen  – telefonenkäter med 18 000 personer per år om deras dryckesvanor, samt officiella försäljningssiffror och uppskattningar av oregistrerad införsel.

Men statistiken har kritiserats av särskilt alkoholindustrin för att beräkna smugglingen och därmed den höga alkoholskattens roll för lågt. Andelen som svarar har sjunkit samtidigt har branschens egna mätningar över leveranser till gränsbutiker visat större säljsiffror.

Metodförändringar har gjorts med att ändra telefonfrågorna, mätjusteringar för att bättre fånga in problemdrickare som inte svarar och få bättre bild över oregistrerad alkohol. Bland annat har sprit räknats upp för att kompensera underrapportering. Detta efter jämförelser med hur mycket Systembolaget säljer och hur mycket deltagarna svarar att de handlar där.

CAN menar nu att man bättre fångar in en bättre bild över den oregistrerade delen.

• Läs CAN-rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012” (pdf-fil, 73 sidor).

Annonser