Sverige och USA samlar emot legalisering

WIEN Sverige och USA fortsätter samarbeta mot narkotika och har vid ett möte tillsammans med fler länder i Wien uttalat sig emot legalisering och till försvar för FN-konventionerna.

Mötet leddes av Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och nya chefen för nationella narkotikakontrollsamordnaren i USA Michael Botticelli. Andra länder som deltog vid mötet var Italien, Storbritannien, Frankrike, Österrike, Nya Zeeland och Kanada.

Botticelli berättade att USA inte bara är emot legalisering, utan även emot ensidigt polisiärt angreppssätt i kriget mot narkotika. En mer folkhälsolinje som för övrigt inletts under president Obama.

Landet vill nu mer stärka samarbete mellan sjukvård och rättsväsende. Exempelvis har antalet s.k. ”drogdomstolar” ökat för att säkerställa att missbrukare, som är under myndigheter tillsyn, får hjälp med sitt beroende.

Maria Larsson uttryckte vid mötet, liksom i talet under pågående FN-konferensen, Sveriges stöd för en balanserad och restriktiv narkotikapolitik enligt de tre internationella konventionerna. Hon uppmanade även länderna att ge allmänhet och tjänstemän lokalt mer information om skador och nya hälsorön om cannabis kan ge.

Även beroendeforskaren Nora Volkow, chefen för USA:s nationella institut om narkotikamissbruk, NIDA, berättade om framsteg i neurovetenskapen som visar att drogmissbruk är en sjukdom som kan botas med evidensbaserad behandling och medicin.

Om Ryssland – som medverkat vid tidigare träffar och gemensamma uttalande mot legalisering – hade inbjudits till mellanstatliga mötet i Wien, vet svenska minister inte.

De åtta länder som var med på morgonmötet i torsdags ska nu fortsätta byta information och träffas vid internationella möten framöver. Maria Larsson hade inför sin Wien-resa planerat att samla flera länder som vill försvara konventionerna inför det stora narkotikamötet i generalförsamlingen i New York 2016.

I sitt tal på FN-mötet uttryckte hon oro över utvecklingen att flera länder verkar resignerat inför drogproblemen. Och att vissa länder tror att det är bättre att liberalisera och även legalisera.

Hon berättade att Sverige prövat en liberal narkotikasyn på 1960-talet, men efter erfarenhet med ökade problem valde en annan strategi och idag har målet ett narkotikafritt samhälle. Att förebygga att unga inte alls börjar använda droger är viktigt, underströk hon.

Maria Larsson i sessionsalen CND.

Hon anser att nyckelfrågan är att ledarskap, långsiktigt engagemang och att involvera många aktörer, inte minst det civila samhället.
– Bygga en narkotikastrategi är en process och inte ett ”one-shot-game” och regeringar måste ta ledningen i sina egna länder.

Men att fortsätta samarbetet med USA, där två delstater nyligen legaliserat marijuana, ser inte Maria Larsson motsägningsfullt.
– På federal nivå är man emot legalisering och följer konventionerna. Det är solklart. Men det är uppenbart svårt att ingripa i delstater som prövar en annan väg, säger hon till Drugnews.

I fredags morse hon även ett frukostmöte med restriktiva nätverket World Federation Against Drugs i Wien.
– Det är ofantligt viktigt att möta ideella rörelser som har örat mot marken, sade hon efteråt.

WFAD planerar ett stort internationellt forum i maj i Stockholm där ministern också ska tala.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser