EU:s ministerråd antog tobaksdirektivet

BRYSSEL EU:s nya tobaksproduktdirektiv antogs i fredags av ministerrådet. Därmed är en fyra år lång process över för att skärpa direktivet.

Efter EU:s ministerråds beslut kan direktivet börja gälla inom kort. Medlemsländerna har därefter två år på sig att genomföra lagändringarna. Avsikten är att förebygga ohälsa och minska de 700 000 tobaksrelaterade dödsfallen årligen i unionen.

Bland annat måste varningsbilder och texter uppta minst 65 procent av tobakspaket, e-cigaretter börjar regleras, sigill införs för att försvåra oskattade piratkopior och smuggelcigaretter, tillsatser i för lockande ”godissmak” förbjuds. Snuset får endast säljas i Sverige.

 Socialdepartementet ska nu tillsätta utredning för att anpassa svensk lag till nya tobaksdirektivet.
– Det blir en mycket viktig utredning eftersom EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att själva gå längre än de givna obligatoriska bestämmelserna och frivilligt reglera flera områden som kan göra det tobaksförebyggande arbetet ännu effektivare, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i tankesmedjan Tobaksfakta, i en kommentar.

Hon hoppas att utredningen går vidare och föreslår neutrala, standardiserade tobakspaket och undersöker möjligheter för exponeringsförbud i butiker.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser