USA knarkar för hundratals miljarder

WASHINGTON En Rand-studie initierad av Vita huset visar att amerikanarna under 2010 spenderade över 700 miljarder kronor på marijuana, kokain, metamfetamin och heroin. Det är mer pengar än vad de spenderar på möbler, vitvaror och elektronik under ett år.

Eftersom det är svårt att mäta den illegala handeln av narkotika, kommer siffrorna från undersökningar om missbrukets förekomst och frekvens samt uppskattningar om produktion och från beslag.

Rand har i studien ”Hur mycket amerikanarna spenderar på illegala droger” undersökt vilken av drogerna som är vanligast och inte förvånande är det cannabis (marijuana). Man har mätt tioårsperioden 2000 till 2010 och kommit fram till att den sammanlagda summan under perioden hamnar på motsvarande cirka 650 biljoner kronor. Det är mer än många utvecklingsländers sammanlagda bruttonationalprodukt.

Siffrorna dämpas dock av flera faktorer, bland annat förändringar inom marijuanaförsäljning sedan ett tjugotal delstater tillåtit ”medicinsk marijuana”, och Colorado och Washington helt legaliserad drogen som inte jämförs med övriga decenniet. Inte heller tas hänsyn till en dramatisk ökning av heroinmissbruk senaste fyra åren.

Utläggen för narkotika i landet är häpnadsväckande i sin omfattning. Bloomberg Businessweek konstaterar i en kommentar att 109 miljarder dollar spenderas på fyra olika sorters illegal narkotika, vilket överträffar försäljningen av elektronik och vitvaror (101 miljarder dollar), möbler (90 miljarder dollar), och även försäljning av alkohol på barer (21 miljarder dollar).

Studien “What America’s Users Spend on Illegal Drugs” (157 sidor) genomfördes av Rand Corporation och sponsrades av Obama-regeringens Office of National Drug Control Policy.

Annonser