Slutsnackat: khat förbjuds i Storbritannien

LONDON Trots avrådan från regeringens egna drogexperter och en parlamentskommitté, så går Storbritannien vidare och förbjuder handeln med växtdrogen khat. Landet har blivit en central för transitsmuggling till Europa.

I ett brev till brittiska parlamentet skriver inrikesminister Theresa May (konservativ) att experterna och kommittén inte övertygat henne.
Theresa May– Jag har beslutat att inte göra några ändringar i mitt beslut, och kommer inte försena introduktionen av förbudet, skriver hon.

Hon tycker att riskerna har underdrivits av växtdrogen, också av regeringens eget råd i drogfrågor, ACMD. Däremot hyllar flera somaliska föreningar i Storbritannien hennes beslut då de anser att khatmissbruk splittrar gruppen och försvårar integration. Enligt beräkningar tuggar cirka 90 000 människor i landet den centralstimulerande drogen.

Invändningarna mot beslutet att sätta upp den som Class C-drog (med fängelse och böter i straffskalan) har bland annat gällt att ”det inte fattats på grundval av evidens eller konsultation” om att khat orsakar hälsoproblem. Symtom som trötthet och depression menar de kan mötas med information och utbildning. Och att licenssystem för att importera khat vore bättre än att förbjuda den.

Även i Kenya har oro förts fram om att många fattiga bönder kommer att förlora sin enda inkomstkälla, exempelvis i regionen Meru där 80 procent är beroende av khathandeln.

Men nu har brittiska regeringen satt ner foten och en narkotikaklassning kommer att genomföras under våren.
– Regeringens beslut att kontrollera khat är styrs främst av att skydda brittiska intressen och medborgare”, och att minska droganvändning, skriver Theresa May.
Men hon tillägger att man fört samtal med Kenyas regering och brittiska stödprojekt i Afrika pågår och planeras.

Det är främst somaliska invandrare som tuggar khat i såväl Storbritannien som i Norden och den centralstimulerande drogen odlas och fraktas främst från Kenya till Europa. Sedan Holland stoppade importen, så är det numer främst via Storbritannien som transporterna går. Där har den länge varit tillåten, men smugglas ofta vidare till andra länder som narkotikaklassat och förbjudit hanteringen.

0-prep_kat1
Knippe khat

Svenska tullen uppger för Drugnews att sedan Holland stoppat khat-import, så smugglas det mesta idag via London. Ifjol beslagtog svensk tull drygt 7,5 ton khat.
– Äntligen, ett välkommet beslut av Storbritannien! Det ska bli intressant att se vad som händer när denna öppna port till EU stängs, säger Lars Hansson, nationell narkotikaexpert på Tullverket, till Drugnews.

Sverige klassade khat redan 1989, den är idag förbjuden i de flesta EU-länder, även i USA och Kanada. Däremot inte av FN. Senare år har nya hälsorisker upptäckts med khat, exempelvis att den kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar i unga år. Men även att handeln med drogen kan kopplas till finansiering av terrorgrupper.

Annonser